10.06.2014

Holger Kallehauge er død

En af de personligheder, der har betydet allermest for den danske handicapbevægelse, er afgået ved døden fredag den 6. juni 2014.

Holger Kallehauge har med sin egen profil, skarpe tanke og retorik præget den danske handicappolitik gennem de seneste mere end 40 år.

Holger Kallehauge har været i stand til at leve et almindeligt liv som dommer, formand for PTU - Livet efter ulykken, aktiv i Danske Handicaporganisationer og ikke mindst som familiefar på Frederiksberg. Der skal et stort menneske til for at kunne rumme og udfylde alle disse roller så elegant og effektivt, som Holger har gjort.

Det er umuligt at nævne alle de politiske markeringer, som Holger Kallehauge har været med til at skabe, men det vil være underligt ikke at nævne den hans store rolle, når det gælder udviklingen af handicapkonventionen - både på den internationale scene og dens efterfølgende ratifikation i det danske Folketing.

Handicapbevægelsen har mistet en af sine største kæmpere og personligheder. Vores tanker går til familien, som har mistet deres kaptajn.

Æret være hans minde.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap