stig langvad foto tina enghoff beskåret.jpg Foto: Tina Enghoff 13.05.2014

DH formand genvalgt – Sytter Kristensen udtræder af forretningsudvalget

Danske Handicaporganisationer, DH, var samlet til deres 80. repræsentantskabsmøde på Egmont Højskolen i Odder denne weekend. Her blev formand Stig Langvad genvalgt og han går således ind i sit 15. år som formand for Danske Handicaporganisationer. LEVs landsformand, Sytter Kristensen, valgte at træde ud af DHs forretningsudvalg efter 10 års tjeneste.

Repræsentantskabsmødets politiske debatter bar præg af de mange reformer og de markante forringelser, som reformerne har medført for mennesker med handicap. Den genvalgte DH formand skriver på DHs hjemmeside blandt andet følgende om DHs udfordringer i den aktuelle politiske situation:

"Der bruges milliarder på at få Danmark i gang igen. Det må ikke betyde, at man mister fokus i forhold til det centrale i en velfærdsstat, nemlig at den skal kendes på, hvordan man behandler de borgere, der er mest afhængige af støtte. Derfor har vi brugt denne weekend på at lægge en meget tydelig linje for vores fremtidige arbejde. Vi må konstatere, at vi ikke er med i tankesættet hos politikerne. Men et velfærdssamfund handler om mere end vækst. Mennesker med handicap vil ikke længere acceptere kun at blive betragtet som en byrde. Vi er en del af et mangfoldigt samfund, og vi vil ses som sådan."

LEVs landsformand Sytter Kristensen har siddet i DHs forretningsudvalg i 10 år. Det har været en spændende opgave, men nu er det tid til at give stafetten videre mener hun.

- DH er en vigtig paraply, hvor handicaporganisationerne skal vise, at vi kan stå sammen på tværs af forskellige handicap og forskellige udfordringer. I de 10 år jeg har siddet i DHs forretningsudvalg har vi konstant forsøgt at finde fælles fodslag i forhold til de mange udfordringer, som rammer mennesker med handicap - på tværs af forskellige typer funktionsnedsættelser. Ikke mindst de seneste år, har det været afgørende at stå sammen i forhold til de massive forringelser af hjælpen i kommunerne.

- Efter 10 år synes jeg, at det er tid til, at en anden tager stafetten op. Det glæder mig i den forbindelse, at Sif Holst fra Dansk Fibromyalgi-Forening blev valgt ind, fordi jeg har påpeget, at der skal yngre kræfter til i DH, men også fordi jeg kender Sif, som ret dygtig. Og at Landsforeningen SINDs formand, Knud Kristensen, blev valgt som nyt medlem af forretningsudvalget er også en klar styrkelse for forretningsudvalgets arbejde, siger Sytter Kristensen.

På repræsentantskabsmødet vedtog man desuden at optage Danmarks Lungeforening i DH, som dermed består af 33 medlemsorganisationer.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap