manu sareen_web.jpg 22.05.2014

Institutionernes genkomst er ikke tilbagevist, Socialminister

"Det ryster mig oprigtigt, at du og Carsten Hansen ikke anser et uændret niveau i antallet af nye store institutionslignende boligbyggerier til mennesker med handicap for at være problematisk - både af principielle handicappolitiske årsager, og på grund af det konkrete hensyn til de mennesker, som skal bo i disse byggerier resten af deres tilværelse." Sådan skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, blandt andet i et brev hun idag har sendt til Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen.

I brevet konstaterer Sytter Kristensen, at det talmateriale fra By- og boligministeriet, som Socialministeren bruger til at afvise, at der er en stigning i antallet af byggerier af store institutionsprægede botilbud til mennesker med udviklingshæmning, ikke er anvendeligt. Hun skriver således:
"Det fremgår imidlertid tydeligt af opgørelsen, at tallene både omfatter plejeboliger til mennesker med handicap og til såkaldt svage ældre. Dermed er talmaterialet reelt ubrugeligt til at vurdere udviklingen i forhold til boliger til mennesker med udviklingshæmning eller andre handicap. Desuden omfatter opgørelsen alene perioden 2006-2013, hvilket er en alt for kort periode til at vurdere udviklingen."

Også Lars Gjermandsen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund, ULF, har reageret på tallene fra By- og boligministeriet.

- Vi er ikke enige i din konklusion om, at en uforandret stor boligmasse kan være et godt resultat, når man tænker på hvor kort en årrække, du har taget udgangspunkt i. Desuden mener vi, at målet må være nedbringe antallet af store boenheder markant, skriver Lars Gjermandsen til By- og boligminister, Carsten Hansen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap