sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning_forside.1.jpg 22.05.2014

Markant dårligere sundhed for voksne med udviklingshæmning

Sundhedstilstanden for voksne med udviklingshæmning er markant dårligere end for resten af befolkningen. Eksempelvis er der en markant overdødelighed inden for kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord. Det betyder, at en voksen med udviklingshæmning i gennemsnit lever 14,5 år kortere end befolkningen generelt.

Det viser en ny rapport "Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning", som Statens Institut for Folkesundhed netop har lavet til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sammen med rapporten om sundhedstilstanden bandt voksne med udviklingshæmning er der også kommet en rapport som ser på sundhedstilstanden blandt voksne med fysiske handicap. Rapporterne er lavet på baggrund af en beslutning i Folketinget om at sætte fokus på og i sidste ende reducere uligheden i sundhed for mennesker med handicap - herunder voksne med udviklingshæmning.

Sundhedsminister Nick Hækkerup udtaler på baggrund af rapporterne:

"Det er dybt urimeligt. Det her er en gruppe, som i forvejen er udsat, og som har særlige behov. De har på grund af deres handicap ikke den samme adgang til sundhed som resten af befolkningen, og derfor er det selvfølgelig et must, at vi har en særlig opmærksomhed over for dem, når det handler om at gøre det sunde liv tilgængeligt. Og det kan og skal vi gøre bedre."

Rapporten om sundhedstilstanden blandt de voksne med udviklingshæmning bekræfter, hvad LEV har sagt i mange år, nemlig at der er en voldsom ulighed på området. LEVs landsformand Sytter Kristensen uddyber:

- Undersøgelsernes resultater er selvfølgelig dybt bekymrende. Men det er godt, at dokumentationen nu er der. Så kan vi forhåbentlig langt om længe handle. Og der er nok at se på - lige fra, hvordan personen med udviklingshæmning forstås i hospitalsvæsenet, til hvordan hans eller hendes muligheder er for at leve et aktivt liv på egne præmisser med motion og sund kost som en naturlig del heraf.

- Undersøgelsen giver også et overbevisende grundlag for at indføre et forebyggende sundhedstjek for alle med udviklingshæmning. Erfaringerne fra udviklingsprojektet, som vi gennemfører sammen med blandt andre DH og SIND, skal bruges i praksis. Det samme gælder de positive erfaringer med sundhedstjek i England, siger Sytter Kristensen.

Sundhedsminister Nick Hækkerup vil nu sætte sig sammen med andre relevante ministerier, kommuner og Danske Handicaporganisationer for at se på, hvad der konkret kan gøres for at mindske uligheden i sundhed.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap