15.05.2014

Praksisnyt fra DUKH: Unge i botilbud efter almenboligloven

Unge, der visiteres til et botilbud efter almenbolig­loven, og som ikke har råd til at betale huslejen, har mulighed for at søge dels om forhøjet boligstøtte, dels om merudgiftsydelse efter servicelovens § 100.

Muligheden for at modtage merudgiftsydelse kræver selvfølgelig, at lovens betingelser er opfyldt, herunder at ansøgeren tilhører målgruppen for merudgiftsydel­sen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap