sytter_lille.bmp 04.05.2014

Pressemeddelelse: LEVs landsformand er en sympatisk kværulant

Landsforeningen LEVs landsformand, Sytter Kristensen er blevet hædret med en pris på 250.000 kr. for sin markante deltagelse i debatten om kommunernes opkrævning af ulovlig brugerbetaling på hjælp og støtte til mennesker med udviklingshæmning. Prisen er tildelt af Den Georgbruunske Fond og giver ret­ten til at kalde sig sympatisk kværulant. Landsformanden er stolt af prisen og giver hele beløbet til LEV.

20-25.000 kr. for tre til fem dages sommerhusferie i Danmark eller 15.000 kr. for en todages tur til den årlige Sølund Musik Festival. Det har været virkeligheden for rigtig mange udviklingshæmmede i Danmark. I årevis er de blevet afkrævet betaling for lønudgiften til det støttepersonale, som yder den socialpædagogis­ke ledsagelse i den forbindelse. Og først efter utallige henvendelser til relevante myndigheder og frem for alt flere indlæg i landsdækkende, regionale og lokale medier skete der endeligt noget i begyndelsen af 2014. Brugerbetalingen på hjælpen blev erklæret ulovlig. Det er efter sociallovgivningen kom­munens pligt at give den nødvendige støtte og ledsagelse til mennesker, som ikke kan færdes på egen hånd. Det handler om muligheden for et ordentligt liv - og det indbefatter også udflugter, ferie osv.

Sytter Kristensens aktive deltagelse i den debat er blevet bemærket. Lørdag blev hun således tildelt Den Georgbruunske Fonds pris som "Den sympatiske kværulant" med den begrundelse, at hun "… uegennyttigt, som formand for Landsforeningen LEV [har] formået at få kommunerne til at erkende, at de efter loven er forpligtet til at yde gratis hjælp og ledsagelse til mennesker med udviklingshæmning også i forbindelse med ferieophold, udflugter m.v."

Stolt prismodtager
Sytter Kristensen er dybt beæret over prisen. Hun udtaler:

- Jeg er stolt og glad for udnævnelsen til sympatisk kværulant. Ikke mindst over, at det er i tilknytning til debatten om den absurde brugerbetaling på hjælpen. Det siger mig, at vi er nået uden for de snæv­re cirkler med budskabet. Der er nemlig mange danskere, som er blevet forargede - helt modsat en række kommunale embedsmænd og politikere, som tilsyneladende synes, det er helt i orden, at nogle af samfundets mest sårbare medborgere skal betale for den nødvendige hjælp.

- De fleste udviklingshæmmede er ikke selv i stand til at forstå problematikken, og de har rigtig svært ved selv at råbe op og tale deres egen sag. Derfor har jeg også - i de 12 år jeg ind til videre har været landsformand i LEV - set det som en kerneopgave at være denne gruppe borgeres stemme. Både over for magthaverne og i forhold til en bredere offentlighed. I den forstand ser jeg også prisen, som en anerkendelse af LEVs vigtige rolle i vores demokrati.

Pengene skal styrke LEV som talerør
Prisen er på 250.000 kr. og er tildelt Sytter Kristensen personligt. Landsformanden har imidlertid besluttet at donere hele beløbet til LEV, og hun har bestemt, at midlerne skal anvendes til at forbedre videns­grund­laget i forhold til brugerbetaling mv. og til at styrke LEVs position i den offentlige debat yderligere. Sytter Kristensen siger:

- LEV og jeg har en stor og vigtig opgave med at være talerør for udviklingshæmmede og deres på­rørende. Den opgave skal prisen og de rare penge bruges til at udvikle og styrke yderligere. Med de vinde som blæser for tiden - både lokalt og nationalt - så er det vigtigere end længe.

Yderligere oplysninger:
Landsformand Sytter Kristensen: E-mail sk@lev.dk samt telefon 4016 8044

Udvalgte indlæg af Sytter Kristensen om den ulovlige brugerbetaling på hjælpen, som udvik­lingshæmmede er blevet pålagt:

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap