nils muizinieks.jpg 26.03.2014

Institutionsbyggeri kritiseres af Europarådet

Carsten Hansen, boligminister, og Manu Sareen, socialminister, har i flere omgange givet udtryk for, at de ikke kan se noget problem i, at en række kommuner bygger store institutionslignende boligbyggerier til mennesker med udviklingshæmning - botilbud med plads til op til 80 beboere.

Den holdning kritiserer Europarådets menneskerettighedskommissær Nils Muižnieks skarpt i en netop udsendt rapport om hans besøg i Danmark i november sidste år.

Menneskerettighedskommissæren skriver blandt andet:

"Denne tilgang fremmer ikke uafhængighed og inklusion for mennesker med handicap, en ret som er garanteret i FN's Handicapkonvention."

Nils Muižnieks har også et forslag til, hvordan regeringen kan flytte kommunernes fokus på de store byggerier, nemlig ved at kommunerne får nogle retningslinjer om, hvordan man laver boliger, som er mere i overensstemmelse med konventionen.

LEV tilfreds med udmelding
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er glad for, at kommissæren er enig med LEV i, at der er brug for, at staten tager ansvar.

- Boligministeren og socialministerens påstår, at der ikke er noget problem med stort institutionsbyggeri til mennesker med handicap i Danmark. Ministrenes besynderlige logik er, at der ikke bygges flere store botilbud i dag end for fem år siden. Og det giver ganske enkelt ikke mening.

- Det er et problem, at man overhovedet bygger de her store institutioner til mennesker med udviklingshæmning. Og det siger menneskerettighedskommissæren nu også klart og tydeligt i sin rapport om menneskerettighedssituationen i Danmark. Det må da gøre indtryk på regeringen.

- For at sikre, at man over hele landet bygger efter nogle principper, som også har et inklusionssigte, tror jeg, at den eneste vej vil være, at der laves nogle entydige retningslinjer, som gælder alle.

I rapporten fra menneskerettighedskommissæren anbefales det i øvrigt, at staten gør kommunerne opmærksom på handicapkonventionens principper, herunder retten til at vælge hvor og med hvem man vil bo. Kommissæren opfordrer desuden de danske myndigheder til at skabe fremskridt i forhold til den individuelle støtte for at modvirke, at personer med handicap isoleres fra samfundet.