sytter_lille.bmp 13.11.2014

Efter FN-eksamenen: Nu er det op til regeringen at spille ud

Den danske regerings selvforståelse af Danmark som handicappolitisk duks fik alvorlige skrammer i forbindelse med FN's handicapkomités eksaminering af Danmark for nyligt.

Som vi fortalte i sidste nummer af LEV Bladet, udtrykte komiteen bekymring på en række områder herunder flere, som har særlig interesse for mennesker med udviklingshæmning. Det drejer sig blandt andet om fratagelse af stemmeret for mennesker med et såkaldt § 6 værgemål, og om de klare tendenser til, at kommunerne (igen) opfører store institutioner til udviklingshæmmede. Det er begge områder, som komiteen lægger stor vægt på, og hvor den anbefaler, at regeringen tager konkrete skridt, der bringer Danmark i bedre overensstemmelse med konventionen.

Hvad gør regeringen?
Nu har vi så komiteens bemærkninger og anbefalinger - men hvad så? Hvad er regeringens reaktion? Hvordan vil den gribe opgaven med de mange anbefalinger an?

Det er der ikke umiddelbart noget klart svar på fra socialminister Manu Sareen, der også er regeringens handicapkoordinerende minister. I et svar på et Folketingsspørgsmål (20. oktober 2014) om, "… hvordan ministeren stiller sig til hvert enkelt af de anbefalinger og kritikpunkter, som FN's handicapkomité er kommet med til Danmark," fortæller ministeren, at de relevante ministerier nu vil "gennemgå anbefalingerne på deres respektive ressortområder og tage stilling til, hvordan de vil arbejde videre med anbefalingerne." Desuden vil anbefalingerne blive drøftet i det såkaldte Tværministerielle Handicapudvalg - og ministeren vil tage en drøftelse med handicaporganisationerne og Institut for Menneskerettigheder, skriver ministeren.

Det er jo ikke voldsomt forpligtende. Men jeg tager selvfølgelig når som helst imod en invitation fra ministeren, hvor vi kan høre, hvad regeringen har tænkt sig. Handicapkomiteen har klargjort, hvor skoen trykker - nu må regeringen spille ud med konkrete bud på, hvordan der rettes op. De seneste års deciderede tilbageskridt - ikke mindst når det gælder genopførelsen af moderne udgaver af fortidens totalinstitutioner, og den tiltagende indespærring af mennesker med udviklingshæmning - er pinlige. Især - ikke for en regering, som ellers taler meget om vigtigheden af fuld opfyldelse af Danmarks internationale forpligtelser.

Jeg afventer nu invitationen fra ministeren - og den må gerne komme meget snart. Det haster med at få rettet op.

Leder fra LEV Bladet nr. 7

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap