corydon_4_web.jpg Foto: Stig Stasig 24.11.2014

Nogle efterlades uden for ”fællesskabets finanslov”

»Jeg synes, at vi med rimelighed kan døbe denne finanslov "fællesskabets finanslov"«. Sådan udlagde finansminister Bjarne Corydon resultatet, da finanslovsforliget skulle præsenteres. Men det er åbenbart ikke alle borgere, som skal have mulighed for en plads i dette fællesskab.

Det ser nærmest ud, som om regeringen i forhandlingerne kæmpede indædt imod, at udviklingshæmmede, multihandicappede og andre med meget indgribende handicap skulle have ret til den nødvendige støtte og ledsagelse til at kunne komme uden for deres botilbud - altså mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Et meget konkret forslag om 15 timers ledsagelse månedligt til alle med handicap, som ikke kan færdes på egen hånd, var på forhandlingsbordet. Men regeringen afviste blankt.

De mest sårbare svigtes
Dermed har "fællesskabets finanslov" fastholdt nogle af vores mest udsatte medborgere i isolation uden for fællesskabet - og set fra min stol bliver præsentationen af finansloven dermed en art falsk varebetegnelse.

Der er overbevisende dokumentation for, hvordan visse kommuner svigter nogle af deres mest sårbare medborgere på det groveste. En undersøgelse fra Socialpædagogerne fra juli viste omfattende og tiltagende forringelser af de mest sårbare handicappedes muligheder for at få den nødvendige ledsagelse. Og en ikkeoffentliggjort undersøgelse fra KL viser, at mindst en femtedel af kommunerne har fastsat serviceniveauer for hjælpen, der reelt betyder en slags indespærring af handicappede, hvis de er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Udviklingen er gået helt skævt de seneste år - med store menneskelige konsekvenser til følge.

Men "fællesskabets finanslov" har ikke taget ansvar for at beskytte en gruppe borgeres muligheder for at blive en del af fællesskabet. Tværtimod har man fastholdt, at denne gruppe handicappede skal være fuldkommen prisgivet kommunale politikere og embedsmænd. Og i den lokale interesse- og ressourcekamp har de desværre et meget vanskeligt udgangspunkt.

Derfor burde repræsentanterne for "det store fællesskab" - regering og folketing - have taget ansvar. For mig at se havde det hverken været rødt, blåt eller violet. Det havde bare været rimeligt.

Læserbrev af LEVs landsformand, Sytter Kristensen, bragt i Jyllands-Posten 24. november.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap