tornhoej tv2 east .jpg 04.11.2014

Sønderlemmende tilsynskritik af botilbud i Holbæk

Intet at komme efter. Det var i lang tid svaret fra Holbæk Kommune, da TV2 Øst i juni måned bragte en række stærkt kritiske historier om bostedet Tornhøj. Nu fejer en tilsynsrapport det svar til side med en sønderlemmende kritik af forholdene. Tornhøj er nu sat under skærpet tilsyn af Socialtilsynet.

Socialtilsynets rapport konkluderer blandt andet, at både ledelse og ansatte mangler de nødvendige kompetencer i forhold til at varetage deres opgaver i forhold til beboerne, som for manges vedkommende har komplekse handicap. Målgruppebeskrivelserne for Tornhøj er uklare, skriver tilsynet, og der er langt fra den fornødne systematik, metodebevidsthed og faglighed til, at indsatsen kan foregå på betryggende vis.

I tilsynsrapporten konkluderer Socialtilsynet blandt andet, at Tornhøj "… i begrænset omfang forebygger og håndterer magtanvendelser", og at der "… mangler struktur for faglig refleksion over indberettede tilfælde, samt løbende opfølgning på emnet [magtanvendelse, red]."

Et andet sted skriver Socialtilsynet, at Tornhøjs interne dagtilbud "… fremstår ustruktureret, uden målfastsættelse og inddragelse af borgerne eller pårørende omkring aktiviteternes mål og indhold."

Dumpet med et brag
Samlet giver Socialtilsynet en meget lav bedømmelse og med henvisning til tidligere tilsynsrapporter om bostedet, finder tilsynet det "… stærkt bekymrende, at der ikke, trods fokus fra tilsynet de seneste to år, ses en markant tilførsel af faglige ressourcer på Tornhøj."

Socialtilsynet har besluttet at sætte Tornhøj under skærpet tilsyn, inden der kan gives en godkendelse. En række påbud skal opfyldes, inden godkendelsen
kan finde sted.

Kommunen burde have grebet ind for længe siden
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, finder oplysningerne i tilsynsrapporten rystende - især fordi der tydeligvis er meget alvorlige problemer hele vejen rundt:

- Tilsynet er dybt bekymret for kvaliteten af indsatsen for beboerne. Manglende aktiviteter i hverdagen, manglende faglige kompetencer blandt medarbejderne, svag og ustruktureret ledelse, utilstrækkelige ressourcer og håndteringen af noget så kritisk som magtanvendelser. Det er beskæmmende, siger Sytter Kristensen.

Videre siger landsformanden:
- Holbæk Kommune er i årevis blevet advaret om, at der var alvorlige problemer med indsatsen på Tornhøj. Men der skulle en intens pressedækning, TV-udsendelser og en sønderlemmende tilsynsrapport til, før man reagerede. Det er et svigt hele vejen op gennem systemet i kommunen.
- Kommunen valgte i lang tid en spin-strategi, hvor det hele handlede om at forsikre om, at der ikke var noget at komme efter. I stedet skulle man have fokuseret på at ændre forholdene for beboerne, udtaler Sytter Kristensen.

Kommunen: Kulturen skal ændres
Holbæk Kommunes direktør for socialområdet, Kenn Thomsen, udtaler i en pressemeddelelse på kommunens hjemmeside, at "… det er godt at få de kritiske øjne på udefra, og vi vil bruge det skærpede tilsyn som en rigtig god mulighed for at kvalificere processen gennem sparring med Socialtilsynet. Direktøren mener desuden, at "en ændring af kulturen på stedet er det allervigtigste og måske også det allermest komplicerede i den genopretningsproces, som vi står midt i."

Hertil siger Sytter Kristensen:
- Jeg synes, det er farligt, hvis man alene forsøger at gøre det til et spørgsmål om kultur blandt medarbejderne. En problematisk kultur kan jo være en konsekvens af manglende ressourcer i hverdagen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap