christiansborg.slot.set.fra.bassin.på.ridebanen(1).jpg 30.10.2014

Beskeden pulje til ledsagelse i satspuljeforlig

39 millioner kroner over tre år til aktiviteter og ledsagelse til mennesker med handicap. Det var, hvad Socialministeren ville gå med til i forliget om satspuljen 2015. Fuldkommen utilstrækkeligt, mener LEVs lands­formand. Nu må løsningen sikres via finanslovsforhandlingerne, mener hun.

Der er indgået forlig om satspuljen 2015 på det sociale område. I forliget indgår samtlige partier i Folketinget, undtaget Enhedslisten, og partierne har tilsammen fordelt 1,2 milliarder kroner til forskellige sociale formål. Men kun en lille del af dette beløb er afsat til at give blandt andre udviklingshæmmede bedre vilkår for ledsagelse.

Forliget betyder, at der afsættes i alt 39,4 millioner kroner over tre år under over­skriften "Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap." Pengene skal anvendes til at styrke "kommunernes mulighed for at iværksætte og afprøve nye initiativer rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap". De 39 millioner. kroner er fordelt med 8,6 millioner i 2015, 15,6 millioner i 2016 og 15,2 millioner i 2017.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, ser partiernes prioritering som en anerkendelse af, at den nuværende situation er uholdbar. Men hun er skuffet over, at der ikke er tale om en langt mere markant løsning i forhold til ledsagelsen.

- 39 millioner kroner er i denne her sammenhæng helt utilstrækkeligt. Det rækker til mindre end en times ledsagelse om måneden for de cirka 5.000 udvik­lingshæmmede, som er allerhårdest ramt af kommunernes indespærring. Aftalen siger, at man skal afprøve initiativer. Det synes jeg ikke tiden er til. Vi har brug for en varig løsning, siger Sytter Kristensen.

Landsformanden er glad for, at Venstre bragte forslaget om en ledsageordning til alle ind i forhandlingerne. Men hun må konstatere, at resultatet ligge meget langt fra det, som lå i partiets finanslovsudspil.

- Det virker næsten som om, socialministeren insisterer på at lade mennesker uden talesprog, med både fysiske og psykiske handicap og så videre i stikken. De skal være overladt til kommunerne uden rettigheder og beskyttelse, mener ministeren tydeligvis.

- Vi må snart have et klart svar: Tilhører mennesker med multihandicap og uden talesprog de mest udsatte og sårbare, som ministeren - og jo også hans partiformand - taler om? siger Sytter Kristensen.

Sytter Kristensen sætter nu sin lid til de igangværende forhandlinger om finans­loven for 2015. Her har Enhedslisten meldt ud, at de tager kravet om minimum 15 timers ledsagelse til alle - uanset behovet for socialpædagogisk bistand - med til forhandlingsbordet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap