stinebrix.jpg 20.10.2014

Ledsagelse til alle og afskaffelse af de store institutioner i finanslovsudspil fra Enhedslisten

Enhedslisten tager en handicappolitisk pakke med til årets finanslovsforhandlinger. Området trænger alvorligt til et løft, mener Stine Brix. Blandt forslagene er ret til ledsagelse for alle og indgreb mod de nye store handicapinstitutioner.

Fredag offentliggjorde Enhedslisten en handicappolitisk pakke, som partiet tager med til forhandlingerne med regeringen om finanslov for 2015. Blandt de i alt syv punkter i pakken er ret til ledsagelse for alle og et stop for opførelse af kæmpeinstitutioner.

Enhedslistens handicapordfører Stine Brix siger om den handicappolitiske pakke: "Det danske velfærdssamfund giver mennesker med handicap mulighed for at leve et liv som alle andre, også når det kræver en handicaphjælper eller kørestol. Men desværre har vores fælles sikkerhedsnet længe været under pres."

Ret til ledsagelse for alle
I pakken skriver Enhedslisten blandt andet, at "Alle borgere med handicap - også de borgere, som har behov for socialpædagogisk bistand - skal have ret til mindst 15 timers ledsagelse om måneden".

Desuden foreslår Enhedslisten, at det bliver muligt at opspare ledsagelsestimer over en 12 måneders periode (mod 6 måneder i dag) samt at den såkaldte udlandsbekendtgørelse ændres, så man kan medtage socialpædagogisk bistand til udlandet.

Stop for nye store institutioner
Den handicappolitiske pakke indeholder også et opgør med kommunernes tendens til igen at bygge nye store institutionslignende boligkomplekser til især mennesker med udviklingshæmning. Partiet skriver, at "de store, afsondrede institutioner [er] med til at øge fordomme og afstanden mellem mennesker med og uden handicap". Derfor foreslås det, at regeringen tager kritikken fra FN's handicapkomite til efterretning og standser den statslige långivning til denne type byggerier."

Besparelser har ramt handicapområdet hårdt
Enhedslistens Stine Brix siger blandt andet om baggrunden for, at partiet tager pakken med til finanslovsforhandlingerne, at der har været tale om "… kolossale besparelser i kommunerne, som er gået ud over bevillinger af alt fra hjælpemidler til ledsagelse uden for hjemmet."

Skal give resultater i finanslovsforhandlingerne
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er begejstret for Enhedslistens handicappolitiske pakke. Hun hæfter sig blandt andet ved, at der nu er to partier, både Venstre og Enhedslisten, som har sat retten til ledsagelse for alle på dagsordenen i finanslovsforhandlingerne. Men hun er også rigtig glad for Enhedslistens klare melding i forhold til de nye store institutionsbyggerier:

- Enhedslisten fortjener stor ros for også at sætte de nye store institutioner på dagsordenen. Det er nødvendigt - og det haster! I disse år skyder megabyggerierne op alle steder, og det skal stoppes nu, hvis ikke dansk handicappolitik - og den praktiske forvaltning af den - skal bombes tilbage til 50'erne.

- Det er virkelig glædeligt, at Enhedslisten også forlanger en løsning på det, jeg har kaldt indespærringen af mennesker med udviklingshæmning. Forslaget om ret til 15 timers månedlig ledsagelse for alle er det mest enkle - og noget som vil give et anstændigt bundniveau.

- Nu må regeringen komme ud af sit flyverskjul i forhold til disse emner og tage i mod den fremstrakte hånd. Det burde være en fælles dagsorden at give anstændige vilkår til udviklingshæmmede, siger Sytter Kristensen.

Med særlig interesse for mennesker med udviklingshæmning indeholder Enhedslistens pakke desuden forslag om, at der indføres et tilbud om et årligt sundhedstjek til udviklingshæmmede og sindslidende samt et handicap-diskriminationsforbud i lovgivningen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap