socialstyrelsen.png 25.09.2014

Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb

Ny terapi til udviklingshæmmede udsat for seksuelt overgreb. Udviklingshæmmede og andre mennesker med kognitive handicap, der har været udsat for et seksuelt overgreb, har stor gavn af psykologbehandling, hvis den er særligt målrettet deres behov. Det viser evalueringen af et projekt med 25 gennemførte behandlingsforløb.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Center for Voldtægtsofre i Århus og Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet udviklet og afprøvet en særlig form for psykoterapi til mennesker med et kognitivt handicap f.eks. udviklingshæmning eller hjerneskade, og som har været udsat for et seksuelt overgreb.
Projektet er gennemført med finansiering fra Satspuljen, der er afsat i alt 4,5 mio. kr. til forsøget.

Rambøll har foretaget en evaluering af behandlingen, og før- og eftermålinger viser, at hovedparten af borgerne oplever en positiv effekt på tværs af de følgevirkninger, der typisk kan spores efter seksuelle overgreb, eksempelvis oplever borgerne, at de har det bedre i deres hverdag, sover bedre om natten, og at de er blevet mere selvhjulpne. Evalueringen viser desuden, at arbejdet med udvikling af mestringsstrategier har været vanskeligere og kræver længerevarende forløb. Herudover viser evalueringen, at forløbene ofte vil krævet et relativt tæt samarbejde med den enkelte klients støttepersoner (eksempelvis pædagogiske støtte i botilbud).

Redskaber til støttepersoner
I over halvdelen af behandlingsforløbene har en støtteperson deltaget i behandlingssessionerne - typisk i begyndelsen og i slutningen af sessionen. Støttepersonen er ofte en medarbejder fra personens botilbud, aktivitetstilbud eller lignende, som både støtter personen under behandlingen og samtidig selv får nogle redskaber til at hjælpe den enkelte med at håndtere traumerne i hverdagen.

En kortlægning tyder på, at Danmark er det første land i verden, der har udviklet en behandlingsguide specielt til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap, og som har været udsat for seksuelle overgreb.

Socialstyrelsen har offentliggjort en behandlingsguide henvendt til praktiserende psykologer i efteråret, så kendskabet til denne form for behandling kan udbredes til hele landet.

I samarbejde med Dansk Psykologforening afholder Socialstyrelsen en konference den 27. november 2014, hvor resultater og erfaringer med behandlingen præsenteres med henblik på at udbrede kendskabet til behandlingsmuligheder samt til den udviklede behandlingsguide. Konferencens målgruppe er blandt andet behandlingstilbud, privatpraktiserende psykologer, ledere og medarbejdere på bo- og aktivitetstilbud samt seksualvejledere. Konferencen vil også sætte fokus på opsporing og forebyggelsen af seksuelle overgreb, det særlige samarbejde med støttepersoner i behandlingen samt handicap og seksualitet i en bredere forståelse.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap