boligbillede.jpg 16.09.2014

Socialtilsyn skal kontrollere boligernes juridiske status

Sagen om den ulovlige flytning af beboerne i bofællesskabet Skipper Clements Vej i Jammerbugt Kommune har endnu engang vist, hvilke alvorlige konsekvenser det kan få, når kommunerne ikke har styr på lovgivningen. LEV har derfor skrevet til de fem socialtilsyn og bedt dem være ekstra opmærksomme på kontrol af det reelle juridiske grundlag for diverse botilbud og lignende boformer.

"Den omfattende fejlmærkning (og deraf afledte fejlagtige forvaltning) udgør et alvorligt retssikkerhedsproblem for en stor gruppe sårbare borgere i forhold til noget så fundamentalt som retten til egen bolig."

Sådan skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, blandt andet i brevet til de fem socialtilsyn, der alle blev etableret som led i den såkaldte tilsynsreform, der trådte i kraft 1. januar i år.

Socialtilsynene er netop nu i gang med at foretage nye godkendelser af samtlige botilbud og lignende boformer, og LEVs landsformand forklarer i brevet, at der er god grund til at være skeptisk over for de oplysninger, som kommunerne selv har indberettet til Tilbudsportalen:

"Oplysningerne i Tilbudsportalen kan, som illustreret, ikke forventes at være troværdige - og det samme kan let være tilfældet med de oplysninger, som kommunerne umiddelbart leverer til tilsynet om disse boliger." skriver landsformanden blandt andet.

Sytter Kristensen uddyber baggrunden for at hun har fundet det nødvendigt at rette henvendelse til socialtilsynene på denne måde:

- Det er frustrerende så meget rod der er i kommunernes håndtering af dette område. Og det håber jeg virkelig, at de nye socialtilsyn kan være med til at få rettet op på.

- Det kan lyde som en juridisk teknikalitet om et botilbud er mærket som et varigt eller midlertidigt tilbud efter Serviceloven (§ 108 / 107) eller som en almen bolig. Men det er det langt fra. I en almen bolig er beboerne beskyttet af lejeloven - og det kan have fuldkommen afgørende betydning, udtaler Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap