stig langvad foto tina enghoff beskåret.jpg Foto: Tina Enghoff 01.09.2014

Stig Langvad stopper som formand for DH

Danske Handicaporganisationers formand Stig Langvad har besluttet at træde tilbage. Stig har takket ja til et job i Realdania.  DH's nuværende næstformand Thorkild Olesen overtager formandsposten frem til næste repræsentantskabsmøde i DH.

I Realdania skal Stig Langvad arbejde med at påvirke samfundsudviklingen i en retning, hvor der gøres plads til alle mennesker uanset alder, køn, handicap, sygdom, religion, etnisk oprindelse m.v. Og de udfordringer ser han frem til.

LEVs landsformand Sytter Kirstensen takker Stig Langvad for hans enorme og mangeårige indsats for handicapbevægelsen i Danmark:

- Stig har i 16 år stillet sin store viden og arbejdskapcitet til rådighed for vores sammenslutning af handicapbevægelsen i Danmark, DH. Han har været i front på en lang række vigtige dagsordner - både på den politiske scene og indadtil i DH. Det har han gjort med stor indsigt og autoritet.

- Stig har haft stor betydning for den handicappolitiske udvikling. Jeg ønsker Stig al mulig succes i hans nye job i Realdania, siger Sytter Kristensen.

DH's næstformand Thorkild Olesen overtager formandsposten frem til næste repræsentantskabsmøde i DH, hvor der vælges ny formand. Ændringen sker med øjeblikkelig virkning.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap