sundhedstjek virker_rapport fra dh_forside.jpg 08.09.2014

Sundhedstjek virker – og skal gøres landsdækkende

Sundhedstjek er vejen frem i bestræbelserne på at skabe lighed i sundhed for mennesker med handicap. Det viser evalueringen af et pilotprojekt, som DH har kørt i samarbejde med bl.a. LEV.

DH har udsendt evalueringsrapporten "Lige adgang til sundhedsvæsenet" om et pilotprojektet, der har udviklet en model for sundhedstjek til beboere i botilbud for mennesker med udviklingshæmning og med sindslidelser.

Evalueringen viser, at sundhedstjek medfører et ekstra fokus på borgerens sundhed hos personale og læger, samt at tilgangen til arbejdet med sundhed bliver opsøgende og systematisk. Et sundhedstjek betyder samlet set, at flere sundhedsmæssige problemstillinger bliver afdækket, både i borgerens hverdag og ved besøg hos lægen.

Markant ulighed
Danske og internationale undersøgelser viser, at borgere med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, fx personer med udviklingshæmning, hjerneskade eller en sindslidelse, oplever markant ulighed i sundhed.

En helt ny undersøgelse fra Institut For Folkesundhed viser eksempelvis, at sundhedstilstanden for voksne med udviklingshæmning er markant dårligere end for resten af befolkningen. Der er en markant overdødelighed inden for kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord. Det betyder, at en voksen med udviklingshæmning i gennemsnit lever 14,5 år kortere end befolkningen generelt.

Internationale undersøgelser har vist lignende bekymrende resultater.

Sundhedstjek skal gøre landsdækkende
Evalueringsrapporten fra DH anbefaler Ministeriet for sundhed og forebyggelse at tage initiativ til, at der udarbejdes nationale anbefalinger til et landsdækkende tilbud om sundhedstjek til personer med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse.

LEVs landsformand er glad for, at pilotprojektet viser, at sundstjek kan gennemføres med succes i en dansk sammenhæng:

- LEV har i årevis arbejdet for at give mennesker med udviklingshæmning ret til et årligt sundhedstjek. Det er virkelig nødvendigt som et vigtigt element i at rette op på den voldsomme ulighed i sundhed.

- I England og Norge har man haft strålende resultater med sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning. Nu har vi et tydeligt tegn på, at det også vil kunne gennemføres i Danmark. Så jeg synes ikke, der er så meget for sundhedsministeren at vente på, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap