venstres_finanslovsudspil_2015.jpg 08.09.2014

Venstres finanslovsforslag vil give ledsagelse til alle

Partiet Venstre foreslår, at alle med handicap, som ikke kan færdes på egen hånd, sikres ret til 15 timers ledsagelse pr. måned uden for deres botilbud. LEVs landsformand er taknemmelig for at partiet har taget bolden op.

"Handicappede skal have hjælp til at komme ud". Sådan lyder overskriften på et afsnit i Venstres forslag til finanslov for 2015. I forslaget, som blev offentliggjort i dag, skriver partiet, at politikerne har et ansvar for, at "… alle uanset graden af handicap har ret til et liv med indflydelse på egen situation og aktive til og fravalg."

På den baggrund foreslår partiet, at også personer, som ikke kan klare sig uden socialpædagogisk bistand, får ret til 15 timer ledsagelse om måneden. I dag er det nemlig kun personer med handicap, som kan klare sig uden socialpædagogisk bistand, der har ret til 15 timers ledsagelse om måneden - og den regel har ramt rigtig mange mennesker med udviklingshæmning.

Her toner Venstre klart flag. "…personer med vidtgående handicap bør have samme rettighed", skriver Venstre i forslaget. Forslaget skal finansieres af satspuljen, mener partiet.

LEV: Regeringen må tage den udstrakte hånd
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er taknemmelig for, at Venstre har taget bolden op, og kommer med et konkret forslag, som også giver de mest sårbare ret til ledsagelse:

- Det er en åbenlys uretfærdighed, at mennesker med udviklingshæmning, der ikke kan klare sige uden socialpædagogisk bistand, ikke kan få en ledsageordning efter Servicelovens § 97. Det har betydet, at denne grupper er kommet ekstremt meget i klemme de seneste år. Den erkendelse afspejler Venstres forslag, og det er jeg meget, meget glad for.

- Det vil undre mig dybt, hvis der ikke kan skabes politisk enighed om dette forslag i Folketinget. Når det store oppositionsparti melder ud på den måde, må regeringen tage imod den udstrakte hånd, og lave en aftale ved de forestående sats-forhandlinger, siger Sytter Kristensen.

LEVs landsformand har i et indlæg i Kristeligt Dagblad argumenteret for et tilsvarende forslag om at sikre ledsageordning for alle. Baggrunden er de seneste tids debat om brugerbetaling på ledsagelse - samt den undersøgelse om mulighederne for ledsagelse til mennesker i med handicap, som Socialpædagogerne offentliggjorde i juli måned.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap