DAs forslag ft.JPG 08.04.2015

Usympatisk forslag fra arbejdsgiverforening

"Absurd og stærkt usympatisk – over for mennesker som ikke har en chance." Det er reaktionen fra LEVs landsformand på det forslag til markante forringelser af blandt andet førtidspensionen, som Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med. DA foreslår blandt andet at førtidspensionen nedsættes hele 4.400 kr. om måneden.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår i et notat 28 reformer af alt fra førtidspension over sygedagpenge og fleksjob til kontanthjælp. Formålet er ifølge arbejdsgiverforeningens direktør, Jørn Neergaard, at skabe en større afstand mellem overførselsindkomsterne og mindstelønningerne på arbejdsmarkedet.

Helt konkret foreslår DA, at eksempelvis førtidspensionister skal have 13.515 kroner om måneden mod de nuværende 17.987, altså 4.400 kroner mindre om måneden. Desuden skal det i det hele taget skal være sværere at blive godkendt til at få førtidspension.

Ifølge DA er forringelsen nødvendig af to årsager, skriver Berlingske.

For det første for at give ledige et større incitament til at arbejde, for det andet for at sikre, at der ikke er et økonomisk incitament til at bevæge sig længere væk fra arbejdsmarkedet, fordi førtidspensionen er højere end de to andre ydelser.

Et helt voksenliv i fattigdom
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er rystet over DA’s forslag:

- Førtidspension er det eneste forsørgelsesgrundlag for stort set alle udviklingshæmmede. Hele voksenlivet vel at mærke. En nedsættelse af pensionen med mere end 4.000 kroner om måneden vil rive tæppet væk under mange. De vil være henvist til et helt voksenliv i decideret fattigdom. Det synes jeg er absurd og usympatisk over for mennesker som ikke har en chance.

- Arbejdsgiverforeningens snak om incitamenter er fuldkommen forvrøvlet. Tror DA’s Jørn Neergaard, at mennesker med eksempelvis udviklingshæmning eller multihandicap kommer en millimeter tættere på arbejdsmarkedet ved at skære i deres førtidspension?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap