Claus Wistoft Syddjurs Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune 28.08.2015

Foreslået tvangsflytning er lovstridig og uetisk

”Mennesker med udviklingshæmning er ikke flytbare produktionsenheder i et kommunalt kapacitetsstyringscirkus”. Sådan skriver LEVs landsformand blandt andet til Syddjurs Kommunes borgmester. Kommunen overvejer nemlig at nedlægge 12 udviklingshæmmedes hjem i forbindelse med en spareplan. Det vil være en lovstridig tvangsflytning, mener landsformanden.

Syddjurs Kommune har – blandt andet med hjælp fra KLs konsulentfirma KLK – fået udarbejdet en såkaldt budgetanalyse for 2015. Heri oplistes en række besparelsesforslag som byrådet i kommunen skal vedtage. Og det er i den budgetanalyse, man finder et forslag om at nedlægge Gransvinget, som er bolig for 12 voksne udviklingshæmmede.

I budgetanalysen skriver kommunens embedsmænd således: ”Det foreslås, at bofællesskabet Gransvinget (12 pladser) lukkes, og at bofællesskabet Skovparken (16 pladser) udbygges med 8 pladser til 24 pladser” (side 47).

Det forslag har en gruppe aktive pårørende til beboerne på Gransvinget protesteret voldsomt imod. De pårørende har etableret en Facebook-gruppe om lukningsplanerne, og man har formået at gøre lokale og regionale medier interesseret i sagen.

Men hidtil har Syddjurs Kommune fastholdt, at man godt kan gennemføre den planlagte lukning. Derfor har LEVs landsformand, Sytter Kristensen, nu valgt at rette henvendelse til kommunens borgmester, Claus Wistoft, om sagen.

I brevet til borgmesteren konstaterer Sytter Kristensen, at kommunens lukningsplaner er i strid med gældende lovgivning. Gransvinget er en lejebolig, og en sådan bolig kan kommunen ikke nedlægge, fordi man vil samle beboerne i et større botilbud. Beboerne er nemlig beskyttet af lejeloven – ganske som alle andre lejere.

Landsformanden skriver desuden, at det er ”… etisk kritisabelt, at Syddjurs Kommune påtænker at tvangsflytte sårbare borgere med udviklingshæmning fra deres hjem, begrundet i forventede driftsmæssige rationaliseringer. Mennesker med udviklingshæmning er ikke flytbare produktionsenheder i et kommunalt kapacitetsstyringscirkus. Mennesker med udviklingshæmning er - ganske som borgmestre, byrådsmedlemmer, socialdirektører og andre – borgere, der har krav på respekt om deres bolig og øvrige rettigheder”

Hun afslutter brevet med at opfordre til, at Syddjurs Kommunes politiske ledelse øjeblikkeligt forkaster ideen om nedlæggelsen, samt giver de berørte borgere og deres pårørende en uforbeholden undskyldning for den store bekymring som dette forslag har påført dem.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap