DR220615.JPG Fra DR.dk 23.06.2015

KL slører om besparelser på handicapområdet

Besparelserne på handicapområdet er voldsomme – og har fundet sted gennem flere år. Det fortalte DR i går. KL nægter, at handicapområdet er ramt hårdt. Men kommer i stedet med fordrejninger og direkte usande påstande.

DR bragte i går historien om, hvordan der er sparet 1,7 milliarder kroner på det specialiserede socialområde siden 2009. Besparelser, som også har ramt mennesker med udviklingshæmning og andre handicap hårdt. I et indslag i gårsdagens TV Avis fortalte mennesker med udviklingshæmning og personalet i deres bofællesskab blandt andet om, hvordan mulighederne for at komme uden for deres bosted er blevet voldsomt forringet de senere år.

Danske Handicaporganisationers (DH) formand, Thorkild Olesen, der også medvirkede i indslaget, udtalte i den forbindelse blandt andet: ”I praksis betyder den her besparelsespolitik, at man ekskluderer mennesker med handicap fra samfundet. Man låser os sådan set inde på institutionerne igen.”

Kommunernes interesseorganisation, KL, forsvarer udviklingen med henvisning til, at besparelserne kom oven på en periode frem til 2009, hvor der var kraftig vækst i udgifterne på handicapområdet. Desuden mener formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Thomas Adelskov (S), at en del af besparelserne er opnået via den såkaldte rehabiliterende tilgang, hvor man arbejder på, at borgeren skal klare mest muligt selv.

Endelig så afviser KL, at besparelserne har betydet, at mennesker med udviklingshæmning og andre handicap ekskluderes fra at deltage i samfundet: ”Der er ikke generelt sket stramninger i svært handicappedes muligheder for at komme på udflugter i dagligdagen, i fritiden og i ferier. Tværtimod er flere kommuner begyndt at vedtage politiske serviceniveauer for ledsagelsen”, siger Thomas Adelskov og henviser til, at der hvor der er sket forringelser, er i de kommuner, som tidligere har opkrævet brugerbetaling for at dække personalets omkostninger til at ledsage borgerne. En praksis, som Socialministeriet har kendt ulovlig, og som derfor er ophørt nu.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, der ligeledes medvirkede i en del af mediernes dækning af historien, mener, at KL fordrejer baggrunden for besparelserne:

- Det er trist, at KL ikke erkender den rette sammenhæng, når det gælder brugerbetalingen på den pædagogiske støtte og ledsagelse. Det var IKKE Socialministeriet, som pludselig dømte en praksis ulovlig. Det har hele tiden været lovstridigt, og det ved KL godt, for det var faktisk dem selv, der præciserede det tilbage i januar 2014.

- KL ved også godt, at brugerbetalingen i omkring halvdelen af kommunerne ikke blot var på ’personalets omkostninger’ – det var også lønudgiften, og dermed fik vi de her ekstreme regninger til borgerne. Regninger som færre og færre havde råd til at betale.

- Hvis vi alene taler om ’personalets omkostninger’, så er der rettelig tale om beskedne beløb i den store sammenhæng. Kommunerne har formentlig mistet i omegnen af 40 millioner årligt i ulovlig brugerbetaling på ’personalets omkostninger’. At det skulle forklare noget som helst i forhold til de voldsomme forringelser i hjælpen er absurd.

Sytter Kristensen undrer sig også over, at KL kan påstå, at der ikke er sket forringelser af ”… svært handicappedes muligheder for at komme på udflugter i dagligdagen, i fritiden og i ferier.”

- Alle og enhver ved, at mulighederne for ledsagelse til udviklingshæmmede er forringet voldsomt over en årrække. Se blot SL’s undersøgelser fra sommeren 2014, der viser, at det er gået stødt og ganske markant tilbage siden 2011. En række aktiviteter er ramt hårdt de senere år – det gælder idrætsdage, festivaller, sommerhusferier og den helt basale hverdagsledsagelse. Se blot nedgangen i solgte billetter til Sølundsfestivallen, siger Sytter Kristensen.