Den socialpolitiske kandidattest.JPG 10.06.2015

Opbakning til frit valg af bolig og ret til socialpædagogisk ledsagelse

Hvad mener folketingskandidaterne til valget egentlig om emner, der har stor betydning for mennesker med udviklingshæmning – og andre handicap? Og hvem er man som vælger mest enige med på dette område?

Det kan man finde ud af ved hjælp af en lille test, som SL, Socialpædagogernes Landsforbund, har lavet på deres hjemmeside (www.kandidattest.dk). Testen svarer til dem, som mange andre medier har på deres hjemmesider. Forskellen på deres og SL’s er dog, at SL udelukkende fokuserer på socialpolitiske emner.

I alt kan man tage stilling til 16 udsagn, og SL har nu lavet en opgørelse for hvert spørgsmål over, hvordan kandidaterne har svaret – og hvordan vælgerne har svaret. To af spørgsmålene har særlig fokus på mennesker med udviklingshæmning, og svarerne giver umiddelbart en vis optimisme i forhold til at få løst et par af de helt fundamentale problemer, mange udviklingshæmmede i øjeblikket må leve med i dagligdagen.

I alt har 433 folketingskandidater svaret på spørgsmålene, mens 29.000 vælgere har taget testen.

Ledsagelse
Et af spørgsmålene handler således om pædagogisk ledsagelse. Det lyder: ’mennesker med handicap, som bor i botilbud, skal have ret til en uges selvvalgt ferie med gratis socialpædagogisk ledsagelse.’

Bredt over de to politiske blokke er der et flertal for, at borgerne skal sikres ret til en uges selvvalgt ferie med socialpædagogisk ledsagelse. Enhedslistens kandidater ”topper” med en opbakning på 98 procent (enige og helt enige) herfor. Socialdemokraterne bakker op med 91 procent. Hos Radikale er opbakningen på 70 procent. Men på den blå side er der også stor opbakning – Dansk Folkeparti: 70 procent og Konservative, 54 procent. Kun Venstres kandidater skiller sig ud, med kun 29 procent, der erklærer sig enige i spørgsmålet. Her er der dog en stor gruppe på 47 procent, som hverken er enige eller uenige i spørgsmålet. I alt svarer 77 procent af kandidaterne i testen enig eller helt enig til spørgsmålet. Det er faktisk lidt mere end vælgerne, der dog også er positive. 62 procent er enige eller helt enige i, at beboerne i botilbud skal sikres socialpædagogisk ledsagelse.

Frit valg af bolig – nu!
Et andet spørgsmål handler om frit valg af bolig. Det lyder: ’Borgere med handicap skal selv frit kunne vælge, hvor og med hvem de vil bo.’

Her er opbakningen til borgernes frie valg markant. I alt 83 procent af kandidaterne siger ja til, at ’borgere med handicap skal selv frit kunne vælge, hvor og med hvem de vil bo’. Her er der også bred opbakning fra både blå og rød blok. De mest skeptiske blandt de nuværende partier i Folketinget er faktisk Socialdemokraterne (64 procent for, 34 procent hverken for eller imod) og Venstre (77 procent for, 24 procent har svaret enten hverken for eller imod eller imod).

Konklusion: Den slags tests kan være meget sjove. Men de kan også give et fingerpeg om, hvor nogle af velfærdskronerne bør placeres – både ud fra sociale og retspolitiske begrundelser.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap