Valgmoede.JPG 02.06.2015

Stort valgmøde om handicappolitik

Valgflæsk til mennesker med handicap? Et overraskende bredt udsnit af kandidater til Folketingsvalget ville blandt andet, sørge for ledsagelse til alle, gøre op med bureaukratiet og sørge for at kommunerne ikke har økonomiske incitamenter til spekulation i forkerte afgørelser.

Handicaprådet i Københavns Kommune og DH København afholdt mandag et stort valgmøde med fokus på handicappolitik i Landstingssalen på Christiansborg. Mødet var planlagt før valget blev udskrevet, men alle politikere valgte alligevel at prioritere mødet.

Panelet bestod af Yildiz Akdogan (A), Karina Adsbøl (O), Karina Rohrberg Jessen (V), Sarah Glerup Kristensen (Ø), Helle Bonnesen (C), Pernille Boye Koch (B), Poul V. Jensen (I), Lise Müller (F) og det hele blev styret af direktør i Spastikerforeningen, Mogens Wiederholt.

Paneldeltagerne lagde ud med præsentation af deres handicappolitik, derefter var der spørgsmål fra salen og svar fra panelet, og endelig havde paneldeltagerne igen mulighed for at sammenfatte deres budskaber.

>  Find partiernes handicappolitik - eller mangel på samme - her

Der kom flere interessante meldinger fra paneldeltagerne. Der var både tale om meget lovende, men også en del meget overraskende, meldinger fra kandidaterne. Flere af disse gik i fuldstændig modsat retning af de meldinger vi har fået de seneste fire år. Her er et udpluk af de vigtigste for LEVs område.

Sarah Glerup Kristensen, Enhedslisten, sagde, at hun ville kalde en spade for en spade. Hun mener, at der de seneste fire år er lavet nogle ”skodreformer”, som for eksempel fleksjob- og førtidspensionsreformen. Derudover mener hun, at der hurtigst muligt skal laves nogle regler, der kan dæmme op for kommunernes mulighed for at spare penge ved at spekulere i forkerte afgørelser. - ”Vi lader jo heller ikke bankrøvere beholde pengene”, sagde hun blandt andet. Endelig mener hun, at der skal gøres op med forestillingen om, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Det kan det ikke altid og hverken pisk eller gulerod kan fjerne et handicap.

Nye linje?
Også Pernille Boye Koch fra De Radikale, kom med nogle ret markante meldinger. Efter den første runde spørgsmål, der blandt andet handlede om borgernes retssikkerhed og risikoen for, at kommunerne spekulerer i at træffe forkerte afgørelser, meldte hun ud, at man måske skal tænke i at tage social- eller handicapområdet fra kommunerne. Der er tydelige tegn på, at kommunerne ikke kan magte opgaven, eller at der i hvert fald er behov for mere statslig styring, måske i form af øremærkede midler, mener den radikale kandidat.

Pernille Boye Koch mener desuden, at Danmark skal inkorporere Handicapkonventionen i dansk lovgivning. Overholdelse af internationale konventioner er et radikalt kerneområde, og en inkorporering skal blandt andet sikre at alle – også mennesker under §6-værgemål – får stemmeret. Pernille Boye Koch sagde dog, at hun ikke havde clearet de markante handicappolitiske meldinger med baglandet. Måske et klogt forbehold, al den stund, at meldingerne på flere felter er i klar konflikt med den linje som De Radikale har haft, mens de har været i regering.

Lise Müller fra SF manede lidt til besindighed i forhold til mere styring af kommunerne - for eksempel i form af øremærkede midler. - ”Så skal midlerne jo bare findes et andet sted, hvis man påtvinger kommunerne at lave noget bestemt uden der følger ekstra penge med”. Omvendt var hun selvfølgelig enig i, at kommunerne skal overholde lovgivningen på social- og handicapområdet.

Inklusion i Folkeskolen kom også op, og her var der bred enighed om, at emnet skal tages op igen. Pernille Boye Koch fra De Radikale sagde, at som hun ser det, så er Folkeskolen virkelig udfordret lige nu, både af reform og arbejdstidslov og så er inklusion lige det sidste skub.

Der skal 'kigges på' ledsagelsen
Der var generelt enighed blandt kandidaterne om, at der skal 'kigges på' ledsagelse til alle med et ledsagelsesbehov. Både til ferier og til fritidsaktiviteter. Dog kom der ike noget videre konkret på bordet. Sarah Glerup fra Enhedslisten nævnte, at de da gerne ville genfremsætte deres forslag om ledsagelse en gang til efter valget.

Poul V. Jensen fra Liberal Alliance mener, at der er mange penge at spare, hvis man fik kigget på bureaukratiet i kommunerne og her fik han opbakning af Karina Rohrberg Jessen fra Venstre. Karina Rohrberg Jessen mener ikke, at der skal spares på handicapområdet. - ”Området er ”tissedyrt”, men man skal stadigvæk kigge efter muligheder for at fjerne noget af bureaukratiet, men det skal ikke være for at spare, men for at optimere”, sagde hun blandt andet.

Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti sluttede af med at sige, at der desværre ikke var noget, der var nyt for hende i debatten. Hun lovede at blive ved med at kæmpe for mennesker med handicaps rettigheder – hvis hun bliver genvalgt. Især retten til ledsagelse ville hun forfølge.

Landsformand i Spastikerforeningen, Lone Møller, fik det sidste ord inden kandidaternes afsluttende bemærkninger. Hun sagde, at hun, med paneldeltagernes indstilling til området, håbede, at de alle blev valgt ind og hun opfordrede samtidigt paneldeltagerne til at tage handicappolitik med i deres respektive grundlovstaler, så vi kan få mere opmærksomhed om det i valgkampen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap