eb250515.jpg 26.05.2015

Kommuner ignorerer socialministeren

Det voldsomme fald i tildelingen af førtidspension til mennesker med udviklingshæmning under 40 år fortsætter. Siden 2013, hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, er antallet af udviklingshæmmede, der tildeles førtidspension mere end halveret. Og det sker på trods af socialministerens klare opfordring til at rette op.

Under overskriften ”Kommuner blæser på Manu” fortalte Ekstra Bladet i går, hvordan det årlige antal nytilkendelser af førtidspensioner til udviklingshæmmede bare fortsætter med at falde. Statistikken fra Ankestyrelsen viser, at der i årene fra 2009 til 2012 var mellem 800 og 900 personer under 40 år, som årligt blev tilkendt en førtidspension med begrundelserne ”Mental retardering” eller ”Downs Syndrom”. I 2013, hvor førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft, styrtdykkende antallet til blot 317.

Det lave antal fortsatte i hele 2014, og de nyeste tal fra Ankestyrelsen viser, at tendensen fortsætter i første kvartal af 2015. Endda med tiltagende styrke, fortæller Ekstra Bladet.

LEV protesterede allerede i 2014 over den dramatiske udvikling med henvendelser til socialminister Manu Sareen. Det fik i september 2014 ministeren til at udsende et såkaldt hyrdebrev til samtlige af landets kommuner. Heri slog ministeren fast, at det meget lave antal pensionstilkendelser til udviklingshæmmede var bekymrende. Det var slet ikke meningen, at denne gruppe unge skulle blive berørt af reformen, skrev ministeren blandt andet.

Kommunerne har nu haft mere end et halvt år til at rette op på deres praksis. Men som statistikken viser, at kommunerne blæser på socialministeren. Til Ekstra Bladet siger LEVs politiske konsulent, Thomas Gruber:

”Det viser jo, hvordan landets kommuner i den grad ser høj og flot på vores socialminister, når han indskærper, de skal overholde lovgivningen”

Socialminister Manu Sareen har, på grund af travlhed, ikke afgivet en kommentar Ekstra Bladets til artikel. Men kommunernes interesseorganisation, KL, har svaret på avisens spørgsmål. Og herfra er beskeden, at man ikke finder det problematisk, at antallet af nye førtidspensioner til udviklingshæmmede styrtdykker.

KL anerkender, at der naturligvis er tilfælde, hvor førtidspension er relevant, selvom der er tale om en person under 40 år. Men til Ekstra Bladet udtaler kontorchef, Niels Arendt Nielsen, at ”Hensigten med reformen er, at færre skal være på førtidspension (…). Faldet i det samlede antal tilkendelser af førtidspension er således i overensstemmelse med forventningerne”

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, mener, at det nu igen er nødvendigt for socialminister Manu Sareen at komme på banen:

- Manu Sareens brev til kommunerne i september 2014 var ret klart: Det drastiske fald i nye førtidspensioner til udviklingshæmmede er bekymrende, og kommunerne skal rette op. Det har man tydeligvis ikke kunnet høre i landets kommuner, der fortsætter som hidtil. Derfor må ministeren på banen endnu engang – KL har tydeligvis ikke forstået sagens alvor.

- Vi er siden reformen trådte i kraft i 2013 blevet præsenteret for det ene mere absurde eksempel efter det andet på hvad, der ligger bag statistikken. For eksempel, unge udviklingshæmmede med omfattende handicap og behov for pædagogisk støtte og pleje i hverdagen – men som kommunen påstår blot skal rehabiliteres. Det er uværdigt, at de skal udsættes for noget, der mest af alt ligner ren kommunal spekulation, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap