stemmeboks.jpg Foto: Colourbox 18.05.2015

Stadig flere mister stemmeretten på grund af værgemål

I 2014 var der mere end fem gange så mange som fik et såkaldt §6-værgemål som i 2009. Dermed er der også stadig flere mennesker med handicap – herunder mange udviklingshæmmede – der mister stemmeretten. Det fortalte Dagbladet Politiken i går søndag.

Artiklen i gårsdagens Politiken fortæller, at der sidste år var 274 voksne, som fik et værgemål efter værgemålslovgivningens §6 – et værgemål, som betyder, at man fradømmes den retlige handleevne. Det er en voldsom stigning siden værgemålsloven af 1995. I 1997 var der 48 personer, som fik et sådan værgemål og i 2009 var tallet 199. Siden er det årlige antal nye §6-værgemål steget yderligere og nærmer sig altså 300 årligt.

I artiklen udtrykker Institut for Menneskerettigheder kritik af værgemålenes virkning på de demokratiske rettigheder:

”Selv om man ikke kan styre sin økonomi, kan man godt have politisk holdning. Det er trist, at vi nu skal have endnu et valg, hvor der er personer, som ikke kan stemme”, siger ligebehandlingschef i instituttet, Maria Ventegodt Liisberg til Politiken.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, har også flere gange appelleret til, at der findes en løsning, som giver mennesker med et §6-værgemål stemmeret på linje med den øvrige voksne befolkning. Hun er stærkt bekymret over, at der i disse år sker en stigning i antallet af personer, som får et §6-værgemål:

- Det er virkelig bekymrende, at der er så mange, som hvert år fradømmes deres fundamentale demokratiske rettigheder. Det har et ubehageligt elitært skær over sig, hvor dommere og advokater gør sig til herrer over hvem, der er værdig til at tage del i demokratiet.

- Som jeg tidligere har sagt, så er det et underligt og helt utidssvarende princip, at man mister stemmeretten, fordi der er rod i pengesagerne. Helt ærligt – så burde en del af finanskrisens spekulanter vel også dømmes ude af demokratiet?

Et §6-værgemål medfører, at man mister sin retlige handleevne, hvilket nogle gange beskrives som ”umyndiggørelse”, og det er netop denne betegnelse, som medfører, at personer med et sådant værgemål automatisk mister stemmeretten. Grundloven siger nemlig, at man ikke har stemmeret, hvis man er ”umyndiggjort”.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap