25.03.2015

Du kan nu søge om legat til en ferie med dit barn med handicap

Har du et barn under 18 år med handicap, kan du nu søge Helene og Viggo Bruuns fond, i et samarbejde med Handicappede børns ferier, om tilskud til en familieferie. Handicappede børns ferier er en selvejende institution under handicaporganisationen PTU – livet efter ulykken.

Den økonomiske støtte kan bruges til at betale for lejen af et sommerhus eller til en anden form for ferie eller aktivitet, der kommer dit barn med handicap til gode.

Hvordan fungerer det i praksis?
Helene og Viggo Bruuns fond har i samarbejde med Handicappede børns ferier besluttet at uddele et legat på op til 5.000 kr. pr. handicappet barn, hvis familien opfylder betingelserne for tildeling af legatet. Det helt centrale kriterium for at få del i legatet er, at den skattepligtige husstandsindkomst ikke overstiger 150.000 kr. for enlige og ca. 300.000 kr. for par.

Ansøgningen kan indsendes til og med den 15. maj 2015, og de behandles efter først til mølle-princippet.

For at komme i betragtning skal du udfylde et ansøgningsskema, og du kan kun søge én gang. Skemaet finder du på hbf.dk.

Kriterier for tildeling
Kriterier for, at dit barn kan komme i betragtning til et legat:

  • Ansøger skal betale et engangsbeløb på 25 kr. til Handicappede børns ferier, der indsættes på reg.nr. 8117 og kontonummer 3300212 mrk. navn og adresse og ”legatansøgning”.
  • Den skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige ca. 150.000 kr. for enlige og ca. 300.000 kr. for par. Ovennævnte beløb reguleres med 27.405 kr. pr. barn.
  • Der må ikke være nævneværdig skattepligtig formue.
  • Kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT skal vedlægges ansøgningen (både for ansøger og evt. ægtefælle).
  • Dokumentation for at barnet er handicappet.
  • Det udfyldte skema samt kopi af årsopgørelsen sendes til Handicappede børns ferier, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre, att. Lone Jørgensen. Kan også skannes ind og sendes på mail til hbf@hbf.dk
  • Der foretages en individuel vurdering af familiens økonomiske situation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Den videre sagsbehandling
Når Handicappede børns ferier har modtaget din ansøgning, vil den blive behandlet af bestyrelsen i Helene og Viggo Bruuns fond, og du vil modtage besked direkte fra fonden vedrørende en eventuel bevilling.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap