anbragt i historien2.jpg 03.03.2015

Imponerende værk om forsorgshistorien offentliggjort

Svendborg Museum har i dag offentliggjort den omfattende forskningsrapport ”Anbragt i historien”. Rapporten fortæller historien om det danske samfunds behandling af udsatte og sårbare mennesker i perioden 1945 til 1980. LEVs landsformand er imponeret over værket, der både tegner de overordnede historiske linjer og giver stemmer til nogle af de anbragte og indlagte i perioden.

I 2010 var der en intens debat om, hvorvidt der skulle gives en officiel undskyldning til mennesker, som havde været anbragt i fortidens Åndssvageforsorg. Debattens udspring var især en række kritiske artikler i Kristeligt Dagblad i september 2010, som blandt andet beskrev, hvordan der helt frem til starten af 1980’erne blev fortaget såkaldte ’hvide snit operationer’ på børn med udviklingshæmning.

Debatten endte med, at der blev opnået politisk enighed om at igangsætte et forsknings- og formidlingsprojekt om det danske samfunds behandling af udsatte og sårbare mennesker i perioden 1945 til 1980. Et forslag som LEV havde bragt på banen.

Nu foreligger første del af projektet, nemlig en omfattende og grundig forskningsrapport, som er udarbejdet af Svendborg Museum. LEVs Landsformand, Sytter Kristensen, er imponeret over resultatet af Svendborg Museums arbejde:

- Det er et enestående værk, som Svendborg Museum har udarbejdet. Den omfattende og samlede fremstilling af perioden, dens politiske og administrative beslutninger, samtidens tænkning og så videre, er meget lærerig.

- Men de steder i rapporten, hvor man for alvor får historien ind under huden, er ved de mange personlige øjenvidneberetninger. Her får man et ofte stærkt bevægende billede af, hvordan det enkelte menneske oplevede at blive udsat for den behandling, som fandt sted i Åndssvageforsorgen og andre dele af særforsorgen, siger Sytter Kristensen.

Du kan læse mere om rapporten ”Anbragt i historien” i det kommende LEV Blad. Du kan også læse hele rapporten via nedenstående link.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap