Nick-Haekkerup-5-Hoej.ashx.jpg Foto: Ulrik Jantzen 05.03.2015

Pulje til sundhedstjek: Bedre end ingenting, men alt, alt for lidt

Der er afsat 12 millioner kroner på finansloven til at styrke sundheden for personer med et betydeligt psykisk handicap. Landsforeningen LEV kalder det ”alt, alt for lidt” og vil have sundhedstjek til alle udviklingshæmmede. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Mennesker med udviklingshæmning lever i gennemsnit 14,5 år kortere end resten af befolkningen. Det er uacceptabelt har sundhedsministeren flere gange understreget – og det var også baggrunden for, at man i finanslovsforliget afsatte en pulje til kommunale projekter, der kan styrke sundhedsindsatsen for denne gruppe borgere.

I alt er der afsat 12 millioner kroner over tre år. Og det beløb er alt for lille udtaler LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til Kristeligt Dagblad:

”Det er alt, alt for lidt. Selvfølgelig er det bedre end ingenting, men problemerne er så alvorlige, at man burde have igangsat en landsdækkende indsats med sundhedstjek (…) Denne gruppe borgere burde tildeles en rettighed til et opsøgende sundhedstjek en gang årligt. Altså at deres læge inviterer dem til et tjek, typisk i et samarbejde med personalet i botilbuddene. Det er nok den mest effektive vej til at øge udviklingshæmmedes gennemsnitlige levealder. Det tvivler jeg på, at 12 millioner kroner til et mindre antal kommunale projekter vil bidrage væsentligt til. Desværre.”

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er ifølge Kristeligt Dagblad ikke afvisende over for at tilbyde et årligt lægetjek. Men med henvisning til de igangsatte projekter opfordrer han til, at man afventer erfaringerne derfra:

”(…) vi må tage et skridt ad gangen og se, hvad der virker bedst, før vi spreder det endnu mere ud”, skriver han blandt andet i en mail til Kristeligt Dagblad.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap