stemmeboks.jpg Foto: Colourbox 17.11.2015

Det er muligt at skifte valgsted til folkeafstemningen

Hvis en borger på grund af et handicap er bedre tjent med at stemme ved et andet valgsted, end hvor hun eller han ifølge valglisten hører til, er det muligt at skifte. Men man skal huske at ansøge på forhånd.

Det er muligt selv at bestemme på hvilket af valgstederne i hjemkommunen man helst vil stemme til EU-afstemningen den 3. december, hvis man altså kan begrunde skifte med et handicap eller nedsat førlighed . Man kan altså vælge eksempelvis en skole, et forsamlingshus eller et andet sted, hvor man ved, at tilgængeligheden er i orden.

Der skal dog udfyldes et ansøgningsskema, som skal være bopælskommunen i hænde senest den 25. november kl. 12. Skemaet fås hos kommunen - eller kan printes via linket herunder. Den lokale borgerservice kan oplyse, hvor i kommunen ansøgningen skal sendes til.

I vejledningen til ansøgningsskemaet formuleres helt generelt, hvad der kan berettige til at skifte afstemningssted: ”Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Det kan også være, hvis du er blind eller svagsynet og gerne vil overføres til et afstemningssted, hvor der findes lydisolerede afstemningsrum, så andre ikke kan høre hvad der bliver sagt, når du får hjælp til at afgive din stemme".

Du kan også søge om lov til at stemme hjemme
Har du slet ikke mulighed for at møde op og sætte dit kryds til folkeafstemningen på grund af sygdom eller manglende førlighed, kan du søge om at brevstemme fra dit eget hjem. Også her skal der søges og her skal ansøgningen være kommunen i hænde den 23. november kl. 12.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap