statskassen.jpg 20.11.2015

Finanslovsaftale er et voldsomt angreb på kernevelfærden

Finanslovsaftalen baserer sig på en snæver definition af ’kernevelfærd’. Ældre og sundhedsvæsnet tilføres ganske vist ekstra milliarder, men det sker ved at gennemtvinge voldsomme kommunale besparelser på blandt andet mennesker med udviklingshæmning og andre handicap.

LEVs formand, Sytter Kristensen, mener, det er absurd spin, når Dansk Folkeparti, Venstre (regeringen), Liberal Alliance og Konservative kalder finansloven en styrkelse af kernevelfærden.

- De glemmer at fortælle, hvordan den styrkede kernevelfærd egentlig finansieres. Omprioriteringsbidraget reducerer fremover den kommunale serviceramme, og det vil uden tvivl ramme udviklingshæmmede og andre med store hjælpebehov meget hårdt.

Finanslovsaftalen indeholder blandt andet et løft af sundhedsområdet på i alt 2,4 milliarder kroner. Derudover afsættes der 1 milliard årligt til ældreplejen fra 2016 og frem. Finansieringen til dette er blandt andet fundet via det nye omprioriteringsbidrag, som fra 2016 skærer milliarder ud af den kommunale serviceramme. Det vil sige penge, som kommunerne nu ikke længere har til at levere folkeskole, børnepasning og hjælp til multihandicappede, udviklingshæmmede og andre med (basale) hjælpebehov.

- Mennesker med udviklingshæmning bliver også syge og ældre, og vi er absolut ikke imod, at disse områder får et løft. Men det er altså helt forkert, at det bliver andre kerneområder, der skal finansiere det. Man fodrer så at sige kernevelfærden med sin egen hale, siger Sytter Kristensen.

Aftalen betyder ifølge KL, at der i 2019 vil være skåret mere end 7 milliarder kroner på den kommunale serviceramme. Det vil kunne mærkes på kommunernes service, forklarer formand for KL, Martin Damm, i en kommentar på KL’s hjemmeside: ”…omprioriteringsbidraget vil betyde hårde besparelser på de kommunale serviceområder. Det kan ikke undgå at ramme kernevelfærden i form af blandt andet daginstitutioner, skoler og socialområdet.”

Sytter Kristensen mener, at det vil klæde regeringen og partierne bag aftalen at stoppe al snak om, at denne finanslov styrker kernevelfærden.

- En helt ny undersøgelse, udført af Gallup for Socialpædagogernes Landsforbund, viser, at 90 procent af danskerne mener, at hjælpen til mennesker med handicap er kernevelfærd.

- Derfor må regeringen og dens støttepartier bekende kulør og åbent forklare, hvorfor hjælpen til udviklingshæmmede og andre kernevelfærdsområder skal rammes så hårdt fremover. Det er jeg sikker på, at 90 procent af danskerne gerne vil vide. Jeg vil i hvert fald gerne! siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap