Sytter 24.09.2015

Leder - Fortielse, spin, bortforklaring og udenomsnak

Fortielse, spin, bortforklaring og udenomssnak. Det er tilsyneladende den strategi, som nogle kommuner foretrækker, når der opstår det, som spin-doktorerne kalder ’en møgsag’

Holbæk Kommune brugte således næsten 600.000 kr. på et eksternt kommunikationsbureau i forbindelse med TV2 Østs og Ekstra Bladets afsløring af de kritisable forhold for beboerne på bostedet Tornhøj i kommunen tilbage i juni 2014. Et beløb, som man skulle tro kunne gøre mere gavn andre steder, for eksempel i indsatsen for beboerne på bostedet.

Sagen om Tornhøj handlede kort fortalt om, hvordan et botilbud svigtede nogle af de mest sårbare mennesker med handicap. I flere tilfælde så groft, at det var den indirekte årsag til dødsfald. Medierne fortalte desuden, at en beboer blev efterladt i sin egen urin i timevis – der forelå nemlig en ledelsesinstruks om, at borgeren ikke skulle skiftes i løbet af natten, uanset om han var våd eller ej.

Pårørende og medarbejdere på Tornhøj havde i flere omgange rejst kritik af forholdene for beboerne over for bostedets ledelse. Men helt uden effekt.

Holbæk Kommune var ganske aggressiv i sin mediehåndtering af sagen om Tornhøj. Linjen var i det store hele, at der ’ikke var noget at komme efter’, men nu ville man da undersøge sagen nærmere. Men kommunens selvransagelse lod vente på sig. I stedet skyndte man sig at politianmelde en af de tidligere medarbejdere, som havde fortalt om forholdene for beboerne. Politiet frafaldt sigtelsen, men forløbet har efterladt medarbejderen i dyb krise længe efter. En barsk konsekvens for et menneske, som havde modet og stod frem og fortalte om behandlingen af mennesker, som ikke selv er i stand til at sige fra.

En stærkt kritisk tilsynsrapport fra det nye Socialtilsyn Hovedstaden dokumenterer, at der i den grad ’var noget at komme efter’. Rapporten kom et halvt år efter medieblæsten, og Tilsynet var faktisk så bekymret for forholdene for beboerne, at Tornhøj kom under to gange skærpet tilsyn i en længere periode.

Så lang tid havde der ikke behøvet at gå. Holbæk Kommune kunne selv have konstateret, at der var alvorlige problemer på Tornhøj længe før ’møgsagen’ rullede i medierne. Man kunne have lyttet til samvittighedsfulde medarbejdere og bekymrede pårørende og ikke mindst fulgt op på Holbæk Kommunes egne tilsyn, som også tidligere havde slået fast, at der var behov for forbedringer på Tornhøj. Men Holbæk Kommune lod stå til, selvom alarmklokkerne bimlede.

Selv da ’møgsagen’ ramte medierne, var kommunens refleks at hyre et kommunikationsbureau til at redde kastanjerne ud af ilden, holde informationer tilbage og så tvivl om troværdigheden af kilderne til historierne. Med bureauets hjælp fik man således udarbejdet en liste over ’venner’ og ’fjender’. Jeg selv og LEVs lokale repræsentanter var blandt ’fjenderne’ – og der var guidelines for, hvordan vi skulle ’håndteres’. Hvordan vilkårene for beboerne skulle forbedres, var der tydeligvis mindre fokus på.

Det er Jyllands-Posten, som via en aktindsigt har afdækket, hvordan Holbæk – og flere andre kommuner de senere år – har brugt store beløb på at få kommunikationsbureauers hjælp til ’krisehåndtering’.

Det er i mine øjne en dybt problematisk kultur, som er under udvikling i nogle kommuner. En kultur, hvor kommunale chefer og politikeres anseelse er vigtigere end at tage fagligt hånd om – og lære af – møgsagerne.

Leder i LEV 5, september 2015

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap