Ellemannbesøg_foto_dhf.jpg Foto: Dansk Handicap Forbund 24.09.2015

Socialministeren på hilse-på-visit

Fredag var socialminister Karen Ellemann på besøg i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Det var en lynvisit, hvor alle DH’s medlemsorganisationer havde lejlighed til at hilse på og aflevere nogle korte og koncentrerede budskaber til ministeren. LEVs landsformand fokuserede på de alvorlige trusler mod retssikkerheden for udviklingshæmmede.

Socialministeren startede besøget med en frokost sammen med landsformænd med flere fra en stor del af DH’s medlemsorganisationer – og fra DH selv. LEV var repræsenteret af landsformand Sytter Kristensen. Under frokosten fortalte DH’s direktør, Poul Erik Petersen, om det nybyggede hus og de mange forskellige tiltag, der er gjort for at sikre størst mulig handicaptilgængelighed.

Efter frokosten gik socialministeren rundt til tre mindre hilse-på-møder, hvor 6-7 organisationer hver havde nogle ganske få minutter til at præsentere organisationen og en udvalgt mærkesag. Flere af medlemsorganisationerne fokuserede på det, som er blevet døbt tillidskrisen på handicapområdet – altså den udbredte og voksende mistillid mellem borgere med handicap og kommunerne.

Udviklingshæmmede med skrøbelig retssikkerhed
LEVs landsformand valgte at give Karen Ellemann et indblik i den ekstremt sårbare situation, som nogle mennesker med udviklingshæmning befinder sig i. Sytter Kristensen udtrykte i den forbindelse sin bekymring for effekten af økonomiaftalen med KL. ”Vi kan allerede nu se, hvad der lægges op til i de kommunale budgetter rundt omkring. Der er rigtig mange besparelser på hjælpen til mennesker med udviklingshæmning og med voldsomme konsekvenser”, sagde landsformanden blandt andet.

Sytter Kristensen forklarede desuden, at mange udviklingshæmmede er i en særlig vanskelig situation, når der skæres ned på hjælpen. Deres retssikkerhed er alvorligt truet, hvis ikke der er nogen, som kan hjælpe dem med at forstå – og eventuelt klage over – en kommunal afgørelse. Og der er desværre mange, som ikke har pårørende eller en værge, der kan hjælpe med en klage.

Sytter Kristensen opfordrede til, at der snarest blev fundet et tidspunkt, hvor ministeren kunne drøfte problemstillingen mere grundigt.

Minister bekymret for tillidskrisen
Karen Ellemann noterede flittigt, mens hun lyttede til de mange input fra LEV og de øvrige handicaporganisationer. Hun rundede af med at fortælle, at hun også er bekymret over den aktuelle tillidskrise mellem kommunerne og mennesker med handicap. Hun tilkendegav, at hun ville tage initiativ til, at dialogen blev genoprettet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap