Sytter 08.04.2016

For DF og S gælder velfærdspolitik måske ikke mennesker med handicap?

'Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i Nordjylland er enige om at indføre mere brugerbetaling i den offentlige sektor. Brugerbetalingen skal især ramme de svageste borgere, mener de to partier. De vil på den måde sikre sig, at de voldsomme besparelser, som allerede er gennemført over for de svageste borgere, intensiveres over de kommende år'.

Debatindlæg bragt i dknyt, 8. april 2016 som kommentar til: Nordjysk utilfredshed over forskelsbehandling af handicappede

Sådan burde historien retteligt være vinklet, da TV2 Nord og dknyt torsdag bragte nyheden om 'Nordjysk utilfredshed over forskelsbehandling af handicappede'. For det de to partier – omend indirekte – taler om, er at pålægge mennesker med svære og indgribende handicap selv at betale udgiften til den støtte og ledsagelse, som de har behov for. Og som de vel at mærke har et retskrav på efter gældende lovgivning – uden egenbetaling!

Brugerbetalingen, som ikke sjældent vil kunne løbe op i 20.000 kr. for fem dages sommerhusferie i Danmark, var førhen praksis i en del kommuner. Men denne praksis er for nyligt endegyldigt blevet kendt lovstridig af Social- og Indenrigsministeriet, hvorfor kommunerne skal tilbagebetale den ulovligt opkrævede brugerbetaling. 

I TV2 Nord og dknyt er Kristoffer Hjort Storm (DF), formand for Udvalget for det Specialiserede socialområde i Region Nordjylland, citeret for følgende: 'De fleste af de borgere, der bor på Region Nordjyllands botilbud, har så svære handicap, at de i praksis kun kan ledsages af de medarbejdere, der kender dem godt. Og lige præcis de medarbejdere må ikke påtage sig opgaven. Derved bliver disse borgere stillet dårligere end borgere, som har lettere handicap og derfor godt kan ledsages af et fremmed menneske.'

Udvalgsformandens påstand er altså, at medarbejdere i regionens botilbud ikke må yde støtte og ledsagelse til beboere med svære handicap, for eksempel i forbindelse med en ferie eller udflugt. Her taler udvalgsformanden enten mod bedre vidende, eller også er han offer for ringe rådgivning fra regionens embedsmænd.

Selvfølgelig ikke bare må personalet i botilbuddene yde pædagogisk støtte og ledsagelse i forbindelse med ferie, udflugter og lignende. De er faktisk forpligtede til at gøre det, og kommuner og regioner er forpligtet til at sørge for de nødvendige ressourcer til bostederne, for at det kan lade sig gøre. Det burde man altså vide i Region Nordjylland - om ikke før så i hvert fald på baggrund af den principafgørelse, som Ankestyrelsen udsendte i september sidste år.

I principafgørelsen er det mejslet i granit, at de borgere, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti giver indtryk af at ville hjælpe, har et retskrav på støtte og ledsagelse fra kommunen (og det vil i de fleste tilfælde sige ’botilbuddet’). Det er en konsekvens af servicelovens kompensationsprincip, forklarer styrelsen.

Den forpligtelse synes jeg egentlig, at Regionens (og kommunernes) politikere kunne starte med et fokusere på, før de begynder at fratage de svageste borgere eksisterende rettigheder og erstatte dem med brugerbetaling.

Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes udmelding vender jo på mange måder op og ned på vores traditionelle forståelse af, hvor de to partier står, når det gælder brugerbetaling på hjælpen til de svageste. Det skal man måske blot tage til efterretning, hvilket i så fald er en vigtig viden for vælgerne. Eller også mener politikerne blot, at partiernes velfærdspolitiske principper ikke gør sig gældende i relation til mennesker med handicap?

Jeg synes, det ville klæde partierne at gøre sig den ulejlighed at gennemtænke rækkevidden af deres forslag og dernæst tage stilling til, om det virkelig er den vej, de vil.

Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap