Medborgerskab_web.jpg (1) 05.04.2016

Kursuspakke om medborgerskab

Socialstyrelsen har udviklet en kursuspakke med det formål at styrke voksne med udviklingshæmning i aktivt og reelt at udøve deres medborgerskab. Det kræver viden og færdigheder om egne rettigheder samt tips og vejledning blandt andet om, hvordan man træffer sine valg. Kursuspakken er tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.

Kursuspakken omtaltes udførligt i martsnummeret af LEV Bladet. Den kan tilpasses og bruges af pædagogisk personale og andre fagfolk til at undervise voksne med udviklingshæmning i medborgerskab. Dog vil personer med de mest omfattende og indgribende kognitive funktionsnedsættelser ifølge materialet typisk ikke profitere af kurset.

Også undervisningsformen på de enkelte kursusdage kan tilpasses målgruppen, ekskursioner kan indlægges i programmet og kursusdagene kan variere mellem to og fem timers længde. Kurserne, som personale således lokalt i de enkelte kommuner gennemfører, har fire temaer, der hver løber over fem kursusdage.

Tema 1 – ”jeg”: Den enkeltes rettigheder og muligheder for at træffe valg. Tema 2 – ”vi”: Muligheder for at træffe beslutninger sammen med andre. Tema 3 – ”samfundet”: Fællesskaber og mulighed for inklusion (bl.a. arbejde, uddannelse, fritid). Tema 4 – ”indflydelse”: Demokrati på landsplan og lokalt.

-------------------------------------

Rettelse til LEV Bladet nr. 2, marts 2016: Beskrivelsen af, hvordan man på www.socialstyrelsen.dk finder Kursuspakken, var forkert. Den rigtige vej er: Søg på forsiden efter: Kursus i medborgerskab – vejledning’. Klik dig herefter videre denne vej: Kursus i medborgerskab – vejledning / Få adgang til hele kursusmaterialet / Kursusmaterialet består af en kursusvejledning og en materialesamling.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap