Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.jpg Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen Fotograf: Kim Vadskær 30.08.2016

Førtidspension er ingen parkeringsplads

”Havde vi ikke haft reformen, ville det eneste tilbud, vi havde haft til de selvsamme borgere, have været en passiv førtidspension.” Passiv - Det er åbenbart det billede beskæftigelsesministeren har af førtidspension. Det er i hvert fald det billede, som søges plantet i vores bevidsthed: ’Førtidspensionister er nogle stakler, som samfundet har været så uforskammet at tildele en varig forsørgelsesydelse, og som nu er havnet i samfundets parkeringsbås.’

Kommentar fra LEVs landsformand, Sytter Kristensen til indlæg om førtidspension fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

I LEV har vi et helt andet billede af førtidspensionen. Vi repræsenterer mennesker med udviklingshæmning, som aldrig har en chance for at blive ansat på markedsvilkår på det ordinære arbejdsmarked. Til gengæld har de mulighed for at blive ansat i et skånejob, hvor de under hensyntagen til deres handicap får mulighed for at arbejde og betale skat ligesom alle andre.

Forudsætningen for skånejobbet er imidlertid en førtidspension. Vores medlemmers handicap gør, at ingen virksomhed vil ansætte dem på markedsvilkår. Førtidspension sikrer dem et eksistensgrundlag, der gør det muligt for dem at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Udtalelser om ’passiv forsørgelse’ og ’parkering på førtidspension’ fra landets beskæftigelsesminister og andre politikere har en betydning for de kommunalpolitikere og jobcentermedarbejdere, der møder vores medlemmer. Andelen af tilkendelser af førtidspension til mennesker med udviklingshæmning er halveret i de sidste år. Med jævne mellemrum hører vi om groteske eksempler med udviklingshæmmede, der ikke får tilkendt førtidspension, selvom det er indlysende, at de aldrig kan blive ansat på det ordinære arbejdsmarked på markedsvilkår.

Skal vi blive i trafik-terminologien, vil jeg på den baggrund opfordre Neergaard til at foretage en ministeriel U-vending og huske, at førtidspensionen for nogle er en billet til arbejdsmarkedet - og ikke en parkering.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap