Vidensporatelen TEMA Voksne med udviklingshæmning.jpg Fra Vidensportal.dk 19.08.2016

Kender du vidensportalen?

Vidensportalen om det sociale område formidler viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og personer med handicap.

Vidensportalen samler viden på det sociale område
Vidensportalen gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker at finde aktuel viden om udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og leverandører. Du kan blandt andet finde viden om dansk og international forskning, evidensbaserede metoder og indsats samt viden om implementering, effekt og økonomi. Det er Socialstyrelsen, der står bag Vidensportalen.

Nyt tema om voksne med udviklingshæmning
Der er i juni blevet lagt et nyt tema med viden om voksne med udviklingshæmning på Vidensportalen. I temaet omtales blandt andet en afprøvning og evaluering af en igangværende socialpædagogisk indsats
Vidensportalen indeholder socialfaglig information om undersøgelser, indsatser, praksiserfaringer, udviklingsprojekter samt baggrundsviden i form af relevant statistik. I temaet om udviklingshæmning oplyses blandt andet om, hvor stor en gruppe det er i Danmark, og om de hyppige ’ledsagesygdomme’ som eksempelvis spastisk lammelse, epilepsi, sansedefekter, misdannelser, adfærdsforstyrrelser eller psykiske handicap. Der omtales og linkes desuden til de af Socialstyrelsens satspuljeprojekter, der har indsatser målrettet voksne med udviklingshæmning.

Der er i temaet også redegjort for anvendte metoder såsom anerkendende pædagogik og neuropædagogik, som anvendes i stort omfang ude i boligtilbuddene og kan tilpasses den enkelte borgers behov og funktionsniveau. Der omtales en igangværende afprøvning på længerevarende (og lignende) botilbud af et socialpædagogisk koncept kaldet KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik).

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap