2014-10-17 10.49.25.jpg Fra LEVS engagement i Ghana 2015 19.08.2016

LEV i verden – international udvikling

Ny pjece om LEVs engagement i international udvikling

LEV har arbejdet med udvikling i Europa, Afrika og Asien siden 1994. Helt basalt handler det om solidaritet – solidaritet med mennesker med udviklingshæmning, som næsten ingen ved noget om, og som derfor næsten heller ingen relevant hjælp får. Og solidaritet med de pårørende, som jo er hele kernen i LEVs arbejde – både nationalt og internationalt. Målet er hjælp til selvhjælp - det vil sige, at de pårørende styrkes i at kæmpe for deres søn, datter, bror eller søster med udviklingshæmning.

Projektarbejdet tager afsæt i FN’s Handicapkonvention og er rettighedsbaseret. Det betyder, at LEV arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning kan udøve deres rettigheder på lige fod med alle andre borgere i partnerlandene. LEVs projekter betales primært af Udviklingsministeriets handicappulje.

Indsatsen koordineres med Danske Handicaporganisationer, der forvalter Danida-midler øremærket handicap og selv samarbejder med handicapparaplyer i Afrika og Asien.

Den nye pjece fortæller om hvor LEV er engagerede, om LEVs metoder og om succeserne – de små sejre.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap