borneklinikken_illu.png 06.12.2016

Familier i klemme imellem myndigheder

LEV har sammen med Landsforeningen Autisme skrevet til København Kommune, Region Midtjylland og Socialstyrelsen om en række familier, som er kommet i klemme imellem de tre instanser.

Den 1. januar 2017 lukker Børneklinikken, som laver tværfaglig udredning til førskolebørn og giver rådgivning til forældre og fagpersoner omkring barnet. De familier, der hidtidig har været tilknyttet klinikken, der ligger i København, skal fremover have støtten leveret af Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) i Århus, som hører under Region Midtjylland. Familierne ved imidlertid ikke, hvad der skal ske. På grund af uenighed imellem København Kommune og Region Midt på en måde, som er faglig uforsvarlig, og som ingen af de implicerede parter kan være bekendt.

Manglende overdragelse
Baggrunden for overdragelsen er, at Børneklinikken har tabt et udbud som VISO-leverandør til IKH. Imidlertid blev udbudsprocessen forsinket, således at den først blev afgjort midt i november mod forventet i juni. Det har imidlertid ikke fået Socialstyrelsen, som er ansvarlig for udbuddet, til at ryste på hånden, når det gælder overdragelsen, som stadig skal finde sted 1. januar.

Den dato giver Børneklinikken fem uger op til jul til at lave en fornuftig og faglig forsvarlig overdragelse af familierne. Børneklinikken mener selv, at det ikke kan lade sig gøre. Det fremgår af en henvendelse til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg fra klinikken tillidsrepræsentant. I henvendelsen appellerer man til, at der er nogen, som tager hånd om familierne. Problemstillingen illustreres af, at Region Midtjylland ikke for indeværende har ansat ret mage af de medarbejdere, som skal hjælpe familierne. Regionen har for tiden slået stillingerne op - med ansøgningsfrist 15. december. Formand for LEV, Anni Sørensen udtaler:
- Mange af de medarbejdere vil ikke være ansat før 1. februar eller 1. marts, og de skal jo først lige ind i sagerne, før de kan være den støtte, som familierne har brug for.

Specialmiljø forsvinder
Som en konsekvens af det tabte udbud har Københavns Kommune opsagt samtlige Børneklinikkens 20 ansatte. Kommunen mener, at medarbejderne skal overtages af Region Midtjylland, men det ønsker regionen ikke. Fra den ene dag til den anden forsvinder et specialmiljø med mere end 60 år på bagen. Anni Sørensen:
- I LEV tager vi naturligvis ikke parti for den ene eller anden myndighed i sådan en sag, men vi undrer os over, at ingen af de implicerede parter – og Socialstyrelsen som ellers burde have det som sin fornemste opgave - tager ansvar for at bevare et specialmiljø med kompetencer og erfaringer bygget op over mange år.

Larmende tavshed overfor forældrene
I en sådan situation kunne man så forvente, at information til de berørte familier var førsteprioritet. Men tværtimod fremgår det af medarbejdernes henvendelse til Folketingets socialudvalg, at Børneklinikken ikke må informere familierne, fordi Københavns Kommune og Region Midtjylland ikke kan blive enige om, hvad der skal siges. Anni Sørensen:
- Den manglende information til forældrene viser med al tydelighed, at ingen af de implicerede parter har fokus på dem, som det hele drejer sig om. Vi taler om familier, der i forvejen er udsatte og pressede. De står i en situation, hvor de med stor sandsynlighed må vente i et halvt år til Region Midtjylland får bygget en organisation op, og de kan ikke en gang få at vide, hvor lang tid de skal vente, og hvad der skal ske.

På den baggrund har LEV sammen med Landsforeningen Autisme, som også har mange familier tilknyttet klinikken, skrevet til såvel Københavns Kommune, Region Midt og Socialstyrelsen. Henvendelsen er endvidere sendt som orientering til Folketingets Social- og Indenrigsudvalget samt børne- og socialminister Mai Mercado.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap