Anni Sørensen_web.jpg 16.12.2016

Leder: Jeg vil arbejde hårdt for at udvikle LEV

I november-nummeret af LEV Bladet takkede Sytter Kristensen af efter ’15 år i røg og damp’ som landsformand i LEV – og som fast lederskribent og ansvarshavende redaktør. I dette nummer er det så mig, der debuterer på denne lederplads, og det er naturligvis meget specielt for mig.

Af Anni Sørensen, landsformand i LEV

I disse uger prøver jeg at finde mig tilrette på den formandspost, som vores repræsentantskab valgte mig til for godt en måned siden. Jeg har forladt LEV Aarhus og er nu i gang med at lære LEV endnu bedre at kende. Både LEVs kommunekredse, regioner og sekretariatet – og alle vores samarbejdspartnere i de øvrige handicaporganisationer, KL, regeringen og mange andre. Det er omfattende, mangfoldigt, komplekst – og heldigvis også rigtig spændende.

Det er jo ikke hvem som helst, jeg efterfølger som landsformand. Sytter Kristensen har i sine 15 år i spidsen for LEV sat markante aftryk i den handicappolitiske debat og styret den positive udvikling, som LEV har gennemgået. Sytter bliver svær at efterfølge – og derfor er det selvfølgelig både med glæde, stolthed og en god portion ydmyghed, at jeg straks har givet mig i gang med arbejdet. Men der er ingen vej uden om. Opgaven skal løftes, for LEVs opgave som interesseorganisationen for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende er vigtigere end nogensinde.

Jeg vil arbejde hårdt for at udvikle LEV, så vi i endnu højere grad formår at skabe synlighed om livsvilkårene for vores pårørende. Vi skal sammen skabe resultater og stoppe den nedskæringspolitik og den beskæmmende retorik, der har præget vores område de seneste år. Der er masser at tage fat på - eksempelvis:

• Førtidspension. Vi skal fortsat presse på for, at lovgivningen overholdes og skærpes, så mennesker med udviklingshæmning sikres førtidspension. Vi skal bygge videre på erfaringerne med førtidspension som fokussag i LEV – både lokalt og nationalt.

• Vi skal følge den nylige politiske aftale om servicelovens voksenbestemmelser til dørs. Både i forhold til påvirkningen af det konkrete lovarbejde – for eksempel når det gælder muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Men også når det gælder den store opgave med at overvåge implementeringen af den nye lovgivning i praksis. Den oplagte risiko for, at tilkøbsmuligheden underminerer den kommunale forpligtelse til at sikre den nødvendige socialpædagogiske støtte og ledsagelse, skal modvirkes.

• Vores succesfulde KLAP-projekt skal forankres og videreføres, når projektperioden udløber i 2017. De fantastiske muligheder, som mere end 2000 mennesker med handicap har fået via skånejob på det almindelige arbejdsmarked, skal fastholdes og videreudvikles.

• Handicappolitikken skal tilbage på sporet. LEV skal være den stemme i debatten, som insisterer på respekten for alle menneskers værdi og værdighed – og på samfundets forpligtelse til at sikre ordentlige vilkår og udviklingsmuligheder, uanset handicap.

• Og mange andre vigtige emner …

For at realisere de mange politiske mål skal LEVs organisation videreudvikles. Vi skal sikre gode og gennemsigtige arbejdsformer mellem sekretariat, formandskab, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, kommunekredse og tilsluttede foreninger. En udfordrende politisk virkelighed i landets kommuner og på Christiansborg kræver, at vi alle bliver endnu bedre klædt på til arbejdet for mennesker med udviklingshæmnings rettigheder og vilkår.

Lige nu er vi mange nye ansigter i organisationen, og vi må acceptere, at tingene nogle gange kommer til at foregå en smule langsommere – og nogle gange mere søgende. Men med nysgerrighed, gåpåmod og vilje er jeg sikker på, at vi nok skal ende med et endnu stærkere LEV.

November måneds repræsentantskabsmøde bekræfter mig i, at det nok skal lykkes. Mødet viste et enormt engagement og en åben debatkultur, som er en uvurderlig styrke for en forening som LEV. Jeg er stolt og taknemmelig over valget til landsformand i en forening, hvor lysten til at bidrage – og til at lytte til andre – er så stor, som den er i LEV. Det er det fundament, vi skal bygge videre på.

Leder i LEV Bladet nr. 8.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap