mogens_lykketoft.png 15.12.2016

Lykketoft: Konventioner er med til at sætte en standard for verden

Handicapkonvention blev i går markeret i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, hvor Mogens Lykketoft, forhenværende finans- og udenrigsminister, holdt en tale om betydningen af FN-konventioner – også selv om gennemførelsen af Handicapkonventionen lader noget tilbage at ønske.

Af Nikolaj Carlsen, Landsforeningen LEV og Projekt KLAP

"Godmorgen alle sammen… og tak for invitationen. Det er også første gang jeg besøger dette enestående hus, og får lejlighed til at hilse på så mange af jer.”

Sådan indledte Mogens Lykketoft sin tale. Den tidligere minister har et indgående kendskab til hele FN-systemet, idet han også har været formand for FN’s generalforsamling i New York. Så det var en mand med betydelig indsigt, der betonede det enestående i, at FN med Handicapkonventionen havde sat nogle ambitiøse mål for mennesker med handicap – både i de rige og de fattige lande – og også trak tråde til andre FN-konventioner:

”På alle leder og kanter må vi styrke ligestillingen og ligheden mellem mennesker i verden for at give mulighed for, at de kan udfolde deres talenter så godt som muligt, og for at give et håb om, at vi kan bygge en verden, som er både social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt for alle. Handicapkonventionen er et vigtigt redskab, som vi nu har haft i ti år."

"Vi kan gøre meget mere. Vi kan realisere en meget højere grad af ligestilling i muligheder for handicappede, både i kraft af jeres egen kamp og sammen med alle os andre, der repræsenterer eller støtter jeres vilkår.”

Danmark halter bagefter
Mogens Lykketoft sagde også, at mennesker med handicap nu er med til at formulere løsninger, og det er en anden tilgang end tidligere. Men her har traditionelle beslutningstagere som politikere og embedsmænd på nationalt og lokalt plan noget at lære for at blive trygge ved den nye tilgang. Og der er langt igen. Det lagde Lykketoft heller ikke skjul på:

”Vi er ikke så enestående meget foran, som vi ynder at fortælle hinanden ved festlige lejligheder. Vi har ikke som resten af Norden fået gennemført det generelle diskriminationsforbud for handicap, selvom konventionens artikel 5 er fuldstændig klar på det punkt.”

”Vi skal passe på ikke at rationere den nødvendige bistand med fortsatte effektivitetskrav. Menneskelig omsorg kan ikke gøres to procent bedre hvert år, uanset at vi bruger de hjælpemidler og metoder, vi må finde undervejs, og som er bedre end dem, vi hidtil har fundet.”

”Det er også klart, at der både vil være fremgang for handicappede, og beskæftigelse til mennesker der endnu ikke er kommet i beskæftigelse, hvis vi i hurtigere tempo renoverer gamle bygninger og gamle anlæg. Vi skal tænke lige muligheder ind overalt.”

”Jeg vil bare slutte med at sige: lad os huske at vi har konventionen som et godt værktøj, men et værktøj der skal vedligeholdes og skærpes i samarbejdet mellem handicaporganisationerne, politikerne og forvaltningerne rundt omkring. Tillykke med jubilæet og god kamp fremad.”

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap