B55_som_fremsat.jpg 25.01.2016

Forslag om undskyldning

Fredag den 22. januar fremsatte 4 socialdemokrater et forslag om en undskyldning for det, der er foregået på blandt andet Åndssvageforsorgens anstalter.

Pernille Rosenkrantz-Theil, Christine Antorini, Mette Frederiksen og Orla Hav fremsatte fredag et forlag om, at Folketinget pålægger regeringen at give en officiel undskyldning på statens vegne til personer, der inden for social- og åndssvageforsorgens område er blevet vanrøgtet, og hvor staten ikke har levet op til sit ansvar i forhold til at varetage deres tarv.

Landsforeningen LEV hilser forslaget velkommen, selvom en undskyldning selvfølgelig ikke ændrer noget ved det skete. Det er forslagsstillerne også godt klar over, for som de skriver i bemærkningerne til forslaget:
Staten skal erkende sit ansvar, når den begår fejl. En undskyldning vil ikke ændre på det skete. Men med en undskyldning erkendes eksistensen af en mørk side af dansk socialhistorie, som i alt for mange år har været ignoreret og fortrængt.

LEV har ved flere lejligheder tidligere efterspurgt en undskyldning. Senest ved udgivelsen af bogen ”På kanten af velfærdsstaten”. Her sagde LEVs landsformand, Sytter Kristensen, blandt andet i sin tale:

- Jeg synes, at det er på sin plads med en officiel undskyldning. Bogen ”På kanten af velfærdsstaten” viser jo i den grad, at der er noget at undskylde i forhold til de mange sårbare borgere. Den pine, det har været for mange af de borgere, der levede på institutionerne, kom tydeligt til udtryk i alle de taler, som nogle af de tidligere anbragte kom med i forbindelse med bogens lancering.

Desuden tilføjede hun, men slet skjult hentydning til politikernes manglende lyst til at gribe ind over for de kæmpe tilbageskridt vi ser ude i kommunerne:

- Første skridt i en undskyldning kunne passende være ikke at gentage fortidens fejltagelser. Det er jo ret absurd, hvis den ene del af ’det offentlige Danmark’ siger undskyld, mens den anden fortsætter med at forringe vilkårene for den samme gruppe mennesker. Ude i kommunerne ser vi tilbageskridt til mere institution og mindre værdighed og frihed. Det håber jeg, at bogen kan være med til at sætte fokus på.

Beslutningsforslaget skal over de kommende uger behandles i Folketinget.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap