Kasper - TV2 Fyn 5.jpg Fra TV2 Fyn 15.07.2016

Kasper kunne heller ikke få pension

Kasper Frydenlund har forgæves ansøgt om at få førtidspension. Han er udviklingshæmmet og læger og neurologer har vurderet, at han burde have pension, fordi hans arbejdsevne er så lav, at han aldrig vil kunne forsørge sig selv. Det samme har de arbejdspladser, hvor Kasper har været i praktik, vurderet. Og det er både Kasper og hans mor, Lone Sundahl, helt enige i.

Men Odense Kommune har sagt nej: "Kommunen vurderer, at det ikke på det foreliggende dokumentationsgrundlag er dokumenteret, at din funktionsevne er varigt nedsat i et omfang, der udelukker muligheden for selvforsørgelse", hedder det i afslaget fra kommunen ifølge TV2 Fyn.

Både TV2's landsdækkende nyheder og TV2 Fyn havde i går længere indslag om Kasper og hans kamp for at få pension. Det er en kamp, som vi også kender her fra LEVs side. Siden flex- og førtidspensionsreformen trådte i kraft i 2013 har vi fået masser af henvendelser om, at unge udviklingshæmmede ikke kan få den førtidspension, de uden tvivl burde få, men i stedet kommer i såkaldte jobafklaringsforløb. Og statistikken bakker det op. Ankestyrelsen opgør løbende nytildeling af førtidspension, og her fremgår det tydeligt, at det nu kun er cirka halvdelen af dem, der tidligere fik pension, når de fyldte 18 år, der får det i dag.

Til TV2 Fyn sagde LEVs kredsformand i Odense, Ib Poulsen: "Kommunen har håndteret det meget som alle andre sager. Ingen under 30 år skal have pension, men vi har nogle mennesker her, som åbenlyst ikke kan skaffe sig selv et forsørgelsesgrundlag og har en arbejdsevne."  

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, blev interviewet til TV 2 Nyhederne om problemet med de manglende tildelinger af førtidspension. Hun sagde blandt andet: "De tolker loven forkert, og dermed gør de livet svært for udviklingshæmmede."

Sytter Kristensen siger videre:
- Det er uanstændigt og uværdigt, at holde unge udviklingshæmmede fanget i udsigtsløse jobafklaringsforløb. Undersøgelser viser jo, at forløbene ikke får de unge i regulære jobs.

TV2 News havde inviteret til debat om sagen mellem Sytter Kristensen og en repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL) her fredag morgen, men den debat blev aflyst på grund af den forfærdelige terrorhandling i Nice. Sytter Kristensen opfordrer KL til at tage debatten efter sommerferien. For problemet med pensionstildeling går desværre ikke væk af sig selv.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap