Sytter 13.06.2016

Elitens demokrati

Nu er der Folkemøde på Bornholm. Omkring det tidpunkt, hvor dette blad er ude i postkasserne, er ’det politiske Danmark’ i fuld gang med at fejre demokratiet. LEV er også til stede – i diverse debatter på Folkemødet og i den mere uformelle dialog med de mange politikere, interesseorganisationer, medier og borgere, som er til stede de fire dage på solskinsøen.

Af Sytter Kristensen, landsformand i LEV

Det er jo fint nok, at noget som nogle måske ville kalde ’eliten’ vil fejre demokratiet, som det sker på Bornholm. Men demokratiet skal vel være for alle? Også for dem, hvor der skal gøres en indsats for at sikre tilgængelig information om samfundsforhold, partiernes holdninger osv.

Folketinget har netop afsluttet sin behandling af et beslutningsforslag, der skulle sikre, at opstillingsberettigede partier udvikler materialer, som også kan læses af blinde og af mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap. Til formålet skulle oprettes en demokratipulje på tre millioner kroner, hvor opstillingsberettigede partier kunne søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer.

Efter førstebehandlingen i Folketinget blev forslaget henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget, som nu har forkastet forslaget. Et flertal i udvalget bestående af S, DF, V, LA, RV og KF synes ikke, at det er grund til at give blandt andre udviklingshæmmede bedre muligheder for at sætte sig ind i politik. Kun EL, SF og ALT støttede forslaget.

Som begrundelse for at forkaste forslaget henviser eksempelvis DF til de 145 millioner kroner, som partierne i forvejen modtager i partistøtte og til ombudsmandens tjekliste til tilgængelighed til valglokaler. Radikale Venstre mener, at det må være op til partierne selv at tilvejebringe relevant valgmateriale.

Det undrer mig faktisk meget, at man ikke kunne blive enige om at styrke mulighederne for demokratisk deltagelse for udviklingshæmmede og andre, der oplever handicap-barrierer. Tre millioner er i denne sammenhæng et meget beskedent beløb, og modstanden må derfor handle om noget andet.

Måske vil demokratiets elite gerne have demokratiet for sig selv? I hvert fald er der ikke nogle, som skal komme og blande sig i partiernes prioritering af, hvilke informationsmaterialer der skal udvikles – og til hvem.

Leder i LEV Bladet nr. 4, 2016.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap