_SJ16384.jpg Foto: Thomas Sjørup 13.06.2016

Socialministeren vil lukke op for brugerbetaling

Socialminister Karen Ellemann vil lovliggøre brugerbetaling på socialpædagogisk støtte og ledsagelse til udviklingshæmmede og andre med handicap, hvis de vil på ferie. Det fortalte ministeren i går på TV2 NEWS. En rigtig farlig kurs, mener LEVs landsformand.

- Jeg synes ministeren skulle sikre, at beboere i botilbud får den feriestøtte og ledsagelse, de allerede i dag har ret til ifølge loven og Ankestyrelsens principafgørelser. Før det er sikret, er det uansvarligt at åbne for brugerbetaling med tilkøb af socialpædagogisk støtte og ledsagelse, siger Sytter Kristensen.

Intet i socialministerens udmelding tyder nemlig på, at hun vil tage særlige initiativer, der reelt kan sikre retten til ledsagelse og støtte i forbindelse med ferier og lignende. I praksis bliver brugerbetalingen derfor en gradvis udhuling af rettigheder som borgerne har i dag, mener Sytter Kristensen.

- Udviklingshæmmede med stort hjælpebehov, vil få de største brugerbetalings-regninger. Jo mere handicappet du er, jo højere bliver din regning, fordi du måske har brug for ’en-til-en-hjælp’, modsat andre, der vil kunne dele en hjælper. Ret udansk ulighed, synes jeg faktisk godt man kan sige.

- Dem uden en formue, typisk de unge, kommer også i klemme. Mens deres mere eller mindre velhavende nabo i botilbuddet stryger afsted på en dyr brugerbetalt sommerhusferie på Lolland. Ja, så bliver de knapt så velbeslåede beboere derhjemme med de vikarer, som nu er til rådighed. Det er perspektivet, hvis der indføres brugerbetaling. For der er flere og flere, som ikke har råd til denne brugerbetaling på grund af lavere pension og meget høje huslejer, siger Sytter Kristensen.

Hidtil har skiftende socialministre afvist at pålægge de svageste udviklingshæmmede brugerbetaling, hvis de ville på ferie. Både Karen Hækkerup, Annette Vilhelmsen og Manu Sareen sagde nej til brugerbetaling, og insisteret på kommunernes ansvar for at levere den nødvendige hjælp og ledsagelse.