JP310516.JPG Fra Jyllands-Posten 31.05.2016

KL fordrejer tal om udgifter til handicappede

Det er lidt af en gåde, hvorfor KL har set sig gal på de svageste af vores medborgere, herunder ikke mindst mennesker med udviklingshæmning og multihandicap. Hvorfra kommer KL’s stålsatte vilje til at sætte det ene målrettede angreb efter det andet ind på disse menneskers rettigheder?

Sådan indleder LEVs landsformand, Sytter Kristensen, et debatindlæg i Jyllands-Posten i dag. Årsagen er KL's udmelding om, at udgifterne til botilbud og såkaldt bostøtte til især udviklingshæmmede, sindslidende med flere er ude af kontrol, og at det udgør en trussel mod kommunernes økonomi.

Sytter Kristensen skriver videre, at "KL undlod imidlertid helt at bemærke, at det samlede udgiftsniveau på handicapområdet er faldet betragteligt siden 2010. Man glemte helt at fortælle, hvordan udgifterne til eksempelvis ledsageordning for handicappede eller beskyttet beskæftigelse er dykket markant i denne periode.

Selv i det seks sider lange KL-notat, som skulle understøtte mediehistorien, var oplysningerne om faldet i de samlede handicapudgifter på forunderlig vis gledet ud."

Sytter Kristensen mener, at udmeldingen har en (slet) skjult dagsorden:
"Målet for KL er tydeligvis at opnå momentum i det aktuelle spil om ændringen af servicelovens voksenbestemmelser," mener hun. "En god gang spin skal skabe en brændende platform, der kan bane vejen for den forringelse af handicappedes rettigheder, som tydeligvis ligger KL (og landets kommunalpolitikere?) så meget på sinde."