Strategi for Alliancer_Handicapvenlig.jpg 23.05.2016

Ny strategi: Styrket deltagelse for mennesker med handicap

En ny strategi sætter fokus på, hvordan mennesker med handicap i højere grad kan få mulighed for at deltage i civilsamfundet, herunder i frivillige foreninger. Målet er et mere inkluderende samfund, hvor mennesker med handicap deltager i civilsamfundets mange aktiviteter på lige fod med resten af befolkningen.

Tænketanken Nye Alliancer (2015-2016) består af en bred kreds af handicaporganisationer og frivillige foreninger med Danske Handicaporganisationer (DH) og Frivilligrådet i spidsen. Organisationerne er gået sammen for at udforme strategien og bidrage til at styrke inklusion og medborgerskab for mennesker med handicap i civilsamfundet.

Udgangspunktet for arbejdet i Tænketanken er, at Danmark er forpligtet af FN’s handicapkonvention – også i civilsamfundet (FN, 2006). Konventionen siger blandt andet, at vi skal sikre, at personer med handicap har mulighed for at deltage i det politiske og offentlige liv på lige fod med andre. Foreningslivet bør indgå naturligt i arbejdet med at leve op til konventionen – som samarbejdspartner med det offentlige og som modtager af offentlige investeringer og støtte.

Film om Tænketanken Nye Alliancer og gode eksempler
Tænketanken Nye Alliancer har fået lavet nogle film, hvor man kan se mere om Tænketanken Nye Alliancer og gode eksempler på, hvor mennesker med handicap deltager i frivillige sammenhænge.

Film om Tænketanken
I denne film introduceres Tænketanken og dens arbejde med strategien Nye Alliancer.
Se filmen

Film med Andreas og Line fra Headspace
I filmen fortæller Andreas om, hvordan det er at være frivillig i Headspace, og Line fortæller, hvordan det er at være leder for frivillige med handicap i Headspace.
Se filmen

Film med Sami fra Biografen i Odder
I filmen fortæller Sami om sine oplevelser og erfaringer som frivillig i biografen i Odder.
Se filmen

Film med Gunver fra AC Horsens
I filmen fortæller Gunver hvordan hun hjælper mennesker med udviklingshæmning med at blive frivillige. Jan taler om at være frivillig i fodboldklubben AC Horsens.
Se filmen

Film med Max og Annette fra Roskilde Festival
I filmen fortæller Max om at være frivillig ved Roskilde Festival. Annette fortæller, hvordan det er at organisere frivilligt arbejde, også når der er frivillige med handicap.
Se filmen

Film med Jesper og Mogens fra Roskilde Festival
I filmen fortæller Jesper om, hvordan det er at være frivillig ved Roskilde Festival, og Mogens fortæller, hvordan det er at være leder for frivillige med handicap hos Roskilde Festival.
Se filmen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap