Arb.marked.Kommunal.Social.Sundhed.yuf20513.Fotograf_Anders.Hviid.jpg Sønderjyllandsværelset - Foto: Folketinget/Anders Hviid 31.05.2016

Spastikerforeningen og LEV: Forældre med handicappede børn rammes af dagpengereform

Det er urimeligt at forældre til børn med handicap rammes ekstra hårdt af dagpengereform. Dagpengereformen indebærer nemlig en række alvorlige konsekvenser for forældre, som får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Derfor har Spastikerforeningen og LEV nu sendt et brev til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

I dag har man, hvis man opfyldte beskæftigelseskravet, før man overgik til TA og har modtaget TA i mere end to år, ret til en dagpengesats på 100 %. Det ændres imidlertid med dagpengereformen, således at dagpengeretten og dagpengesatsen beregnes på baggrund af indkomsten før perioden på TA.

De mange forældre, som har modtaget TA i rigtigt mange år skal således finde ud af, hvilken dagpengesats, de er berettiget til, på baggrund af indtægter, som er 10-15 år eller helt op til 18 år gamle. Desuden tages der efter reformen heller ikke højde for den lønudvikling, der er sket på arbejdsmarkedet, siden vedkommende sidst var i beskæftigelse.

Brev til beskæftigelsesudvalget
De ændringer er Spastikerforeningen og LEV stærkt utilfredse med. Derfor sendte foreningernes to landsformænd, Lone Møller og Sytter Kristensen, i går et brev til medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg. I brevet konstateres det blandt andet at de planlagte ændringer ”… vil medføre, at en gruppe forældre, som har passet deres stærkt handicappede barn i hjemmet og som kompensation herfor har modtaget TA, rammes meget hårdt. Især forældre med lave indkomster vil havne på en endog meget lav dagpengesats.”

De to landsformænd beder på denne baggrund ”… partierne bag reformen vil overveje, hvorvidt denne forringelse for forældre til børn med handicap, virkeligt var intention med reformen.”

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden