JP indlæg.JPG 22.03.2016

Flugten væk fra ansvaret

Der mangler troværdige og konkrete bud på, hvordan man vil få kommunerne til at leve op til deres ansvar og holde op med at parkere åbenlyst førtidspensionsberettigede mennesker på kontanthjælp, skriver LEVs landsformand i dag i Jyllands-Posten.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, har i dag et længere debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Heri beskriver hun, hvordan den voldsomme debat om kontanthjælpsloftet og den såkaldte 225-timersregel har ført til en pludselige politisk interesse for de mange borgere, som kommunerne parkerer på diverse kontanthjælpsydelser, selvom de rettelig burde tildeles en førtidspension.

Landsformanden glæder sig over erkendelsen af problemet med de manglende førtidspensionstildelinger. Men hun konstaterer samtidigt, at der ”mangler troværdige og konkrete bud på, hvordan man vil få kommunerne til at leve op til deres ansvar og holde op med at parkere åbenlyst førtidspensionsberettigede mennesker på kontanthjælp.”

I debatindlægget beskriver Sytter Kristensen LEVs målgruppe og de konsekvenser, som førtidspensions- og fleksjobreformen har haft for deres forsørgelsesgrundlag. Der er siden reformen i 2013 sket en halvering af de årlige nytilkendelser af førtidspension til udviklingshæmmede, og det skyldes en markant ændring af kommunernes praksis på området, forklarer Sytter Kristensen:

”Der er næppe nogle, som vil påstå, at 2013 blev året, hvor der pludseligt var halvt så mange udviklingshæmmede omkring de 18 år. Det bratte fald i pensionstildelingerne skyldes udelukkende en voldsom – og desværre ofte spekulativ – ændring i kommunernes tildelingspraksis.”

I debatindlægget beskriver landsformanden også, hvordan flere formaninger over for landets kommuner om at rette op på deres tildelingspraksis, har været virkningsløse. Trods et indskærpende hyrdebrev i 2014 fra daværende socialminister Manu  Sareen fortsætter kommunerne med ikke at tildele førtidspension til udviklingshæmmede. Og hvad kan det mon skyldes, spørger Sytter Kristensen retorisk:

”Et godt bud handler formentlig om de økonomiske tilskyndelser, som staten har givet kommunerne – og om manglende vilje til at gribe effektivt ind over for fejlagtig forvaltning af reglerne. Det er ganske enkelt en alt for god forretning for kommunerne at holde folk på de midlertidige kontanthjælpsydelser, selvom de åbenlyst har krav på en førtidspension.”

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap