når gode mennesker handler ondt_web.jpg 18.11.2016

Ombudsmanden ind i sag om magtanvendelse i bosteder

Folketingets Ombudsmand mener, det skal overvejes, om der skal gøres mere for at sikre, at personalet i bosteder for blandt andre udviklingshæmmede har nok viden om magtanvendelse – og hvordan den gennemføres mest skånsomt. Det skriver han i et brev til Socialstyrelsen. LEVs landsformand er også bekymret over udviklingen, og opfordrer blandt andet til, at udviklingen i magtanvendelser på det sociale område registreres og overvåges på nationalt niveau.

I brevet til Socialstyrelsen skriver ombudsmanden blandt andet, at han mener, det bør overvejes ”... hvorvidt de myndigheder, der driver sociale tilbud, er forpligtede til at sikre, at der på bosteder i relevant omfang udarbejdes generelle retningslinjer for magtanvendelse – herunder om, hvordan en magtanvendelse skal håndteres efterfølgende (kontakt til pårørende, politi, øvrigt personale, øvrige beboere, opfølgning mv.).”

Ombudsmanden har i forbindelse med sine tilsynsbesøg ofte anbefalet, at bosteder udarbejder retningslinjer om magtanvendelse. Men i brevet til Socialstyrelsen konstaterer han samtidigt, at der ikke er formelle krav i lovgivningen, der pålægger myndighederne at sikre, at bosteder mv. har sådanne retningslinjer. Derfor beder han Socialstyrelsen om at forholde sig til, om man fra statslig side bør medvirke til, at bostederne udarbejder sådanne retningslinjer.

Glem ikke forebyggelse af magt
LEVs landsformand, Anni Sørensen, er glad for, at Ombudsmanden sætter fokus på magtanvendelse i sociale tilbud, for det er i høj grad en problemstilling, som berører mennesker med udviklingshæmning.

- De senere år har vi været vidner til en række voldsomme sager om magtanvendelser og andre voldsomme konfliktsituationer mellem borgere og personale i bosteder. Både i forhold til sindslidende og udviklingshæmmede. På mig virker det, som om der sker noget meget alvorligt i de her år - og den udvikling skal stoppes.

- Derfor er det godt, at ombudsmanden retter henvendelse til Socialstyrelsen om behovet for retningslinjer og behovet for uddannelse af personalet. Men det handler ikke kun om ordentlig håndtering i de situationer, hvor en magtanvendelse finder sted. For mig er det mindst lige så vigtigt at vi får set på en bedre forebyggelse af magtanvendelse - altså, at magt overhovedet bliver nødvendigt, siger Anni Sørensen.

Ingen aner, hvor meget magtanvendelse der er
Modsat magtanvendelse og tvang i hospitalspsykiatrien så er der intet nationalt overblik over de magtanvendelser, som finder sted på det sociale område. Magtanvendelser skal indberettes og registres, men det er kun til kommunen og de fem socialtilsyn. Det mener LEVs landsformand, at det er på tide at gøre op med.

- Jeg synes, det er stærkt bekymrende, at vi ikke har det fjerneste overblik over de magtanvendelser, som finder sted på socialområdet, ikke mindst over for udviklingshæmmede. Stiger antallet af magtanvendelser? Falder det? Og hvilken karakter har magtanvendelserne? Vi aner det ikke! Og så er det endnu vanskeligere at vide noget om, hvor vi skal sætte ind for at forebygge magtanvendelse bedre.

- Derfor vil jeg, som supplement til Ombudsmandens henvendelse, skrive til Folketingets Socialudvalg, og bede dem overveje, om tiden ikke er moden til at etablere en national registrering af magtanvendelserne på socialområdet, siger Anni Sørensen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap