satspulje1.png Fra DR.dk 04.11.2016

Servicelovsaftale med blomster og tidsler

Som led i Satspuljeaftalen har socialminister Karen Ellemann fået opbakning til, at der skal indføres en tilkøbsordning for socialpædagogisk ledsagelse. Ellers er det heldigvis en noget amputeret revision af servicelovens voksenbestemmelser, som ministeren er kommet igennem med.

LEVs landsformand er skeptisk over for tilkøbsmodellen. Men hun glæder sig over, at forslag om indsatskatalog/tilbudsvifte og udvidet kommunalt skøn er taget af bordet.

Socialminister Karen Ellemann gik til de politiske forhandlinger med et ønske om at forringe handicappedes rettigheder via et såkaldt indsatskatalog og et udvidet kommunalt skøn. Men nu kommer hun ud på den anden side af forhandlingerne med et noget amputeret resultat. Det er der grund til at glæde sig over, mener LEVs landsformand.

-Jeg synes virkelig, vi skal glæde os over, at der ikke er hverken indsatskatalog eller udvidet kommunalt skøn, sådan som Ellemann havde lagt op til. Det havde været en rettighedskatastrofe for mange mennesker med handicap – ikke mindst mennesker med udviklingshæmning, siger Sytter Kristensen.

Varsling af kommunale afgørelser
Landsformanden konstaterer samtidigt, at det mest er fraværet af katastrofer, som der er grund til at glæde sig over. Der er andre elementer i aftalen, som umiddelbart fremtræder positivt, men som ved nærmere eftersyn viser sig at være ekstremt begrænsede. Det gælder især planerne om at indføre varsling på kommunale afgørelser, der vil betyde, at en ny afgørelse fra kommunen først træder i kraft efter en minimumsvarslingsperiode på 14 uger. Dette varsel skal anvendes i sager, hvor en kommunal afgørelse har vidtrækkende konsekvenser, som ikke eller kun vanskeligt lader sig genoprette, selvom borgeren vinder en efterfølgende klagesag.

- På den baggrund er det mildest talt skandaløst, at helt centrale servicelovsydelser som beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, og socialpædagogisk bistand ikke er omfattet af varslet. Det er jo i den grad ydelser, som har helt afgørende betydning for borgeren, og som ikke efterfølgende kan genoprettes, siger Sytter Kristensen.

Brugerbetaling på ledsagelse
Endelig så indeholder aftalen om serviceloven en åbning for, at borgeren kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse og bistand i forbindelse med ferie og lignende – med andre ord brugerbetaling på socialpædagogisk ledsagelse.

Her er LEVs landsformand skeptisk. Der er godt nok formuleret diverse forsikringer om, at tilkøbet ikke må gå ud over kerneydelsen og de rettigheder, som findes i lovgivningen i dag. Men det er for løst og uforpligtende til, at tilkøbsmodellen ikke kommer til at undergrave udviklingshæmmedes rettigheder til ledsagelse i forbindelse med ferie og lignende.

- For mig ser det ud, som om socialministeren og satspuljepartierne har givet efter for presset fra organisationer og grupper, der har åbenlyse økonomiske interesser i mere brugerbetaling. Jeg forstår ikke, at de tør åbne for denne brugerbetaling. Hvem skal holde øje med, at tilkøbet ikke undergraver de rettigheder til kommunalt bevilget socialpædagogisk ledsagelse, som endelig var på vej til at blive respekteret. Det kan jeg ikke se af aftaleteksten.

- Jeg er desuden stærkt bekymret for den voldsomme ulighed som denne brugerbetaling vil medføre. Fremadrettet vil det være de færreste, som har råd til at betale 20.000 eller 40.000 kroner for fem dage i et sommerhus i Danmark. Og mennesker med stort hjælpebehov vil få de mest ekstreme regninger, siger Sytter Kristensen.

LEV vil i de kommende dage analysere aftalen og dens konsekvenser yderligere.

Læs mere Aftaleteksten

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap