Lev logo.jpg 13.09.2016

Formandsvalg - derfor stiller jeg op

Sytter Kristensen, LEVs nuværende formand, genopstiller ikke, når der den 5.-6. november blandt andet står valg af landsformand på programmet på LEVs ordinære repræsentantskabsmøde.

Potentielle kandidater skal ifølge LEVs vedtægter meddele deres kandidatur senest fire uger før, at repræsentantskabsmødet finder sted.

Kandidater, der skriftligt har tilkendegivet, at de stiller op, har mulighed for at præsentere sig selv og de mærkesager, de vil kæmpe for som formand, i det LEV-blad, der udkommer medio oktober. Deadline for indsendelse af indlægget er den 20. september. Skriv max 1½ side og send det til redaktion@lev.dk.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap